zdjęcie

W dniach od 27 września 2021 r. do 19 października 2021 r. na terenie powiatu niżańskiego odbędzie się kwalifikacja wojskowa.

Osoby podlegające obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzymują od wójta lub burmistrza imienne wezwanie. W wezwaniu podany jest dokładny termin i miejsce, w którym trzeba się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać.

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, muszą posiadać:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokumentację medyczną, (jeżeli taką posiadają),
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny, muszą posiadać:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych z ostatnich 12 miesięcy),
 • książeczkę wojskową.

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie, powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza - zgłosić ten fakt najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Wójt lub burmistrz określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Obowiązkowi poddania się kwalifikacji w 2021 r. podlegają:

 • mężczyźni urodzeni w 2002 r.,
 • mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • osoby urodzone w latach 2000 - 2001 uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
 • kobiety urodzone w latach 1997 -2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji,
 • osoby (ochotnicy), które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej, (niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia).

PLAN

KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W POWIECIE NIŻAŃSKIM W 2021 R.

 

Siedziba:

Powiatowa Komisja Lekarska

37-400 Nisko

ul. Sandomierska 1

 

Nazwa Gminy

Data stawiennictwa

Mężczyźni

Kobiety

Nisko

od 27 września do 1 października 2021 r.

19 października 2021 r.

Rudnik nad Sanem

4 - 5 października 2021 r.

19 października 2021 r.

Krzeszów

6 października 2021 r.

19 października 2021 r.

Jeżowe

7 - 8 października 2021 r.

19 października 2021 r.

Jarocin

11 - 12 października 2021 r.

19 października 2021 r.

Harasiuki

13 - 14 października 2021 r.

19 października 2021 r.

Ulanów

15 i 18 października 2021 r.

19 października 2021 r.