zdjęcie

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, 21 września br., Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, podpisali umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa auli wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Powiatu Niżańskiego”, usytuowanej przy Placu Wolności 3.

Wykonawcą inwestycji jest firma Usługi Remontowo – Budowlane Eugeniusz Drabik z Jeżowego. Podczas podpisania umowy obecny był właściciel firmy oraz Główny Specjalista Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Beata Zaręba.

Przedmiotem projektu jest remont i modernizacja pomieszczeń po byłej auli szkolnej wraz ze sceną i zapleczem artystycznym, wymiana pokrycia dachu oraz zakup wyposażenia.

Koszt realizacji zadania wyniesie 462 000,23 zł, z czego 230 000 zł stanowi dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, a pozostała część to wkład własny Powiatu.

Po podpisaniu umowy, nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy inwestycji,  w którym udział wzięli inspektor nadzoru inwestorskiego Stanisław Siek, dyrektor Jerzy Stelmach, wykonawca Eugeniusz Drabik, Agata Igras, oraz pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu.

Realizacja inwestycji rozpocznie się w najbliższym okresie, a jej planowany termin zakończenia to grudzień 2021 r.

- Powstająca aula na pewno posłuży z powodzeniem przez wiele lat, jako miejsce, w którym odbywać się będą konferencje, przedsięwzięcia kulturalne i wiele innych ważnych wydarzeń – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.