grafika

W Zespole Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Jeżowem, 30 września br., odbyła się gra edukacyjna pt. „Niepodległa w sercach, konstytucja marcowa”.

Gra została zorganizowana w ramach projektu „Niepodległa blisko nas”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w partnerstwie z trzema szkołami średnimi z terenu Powiatu Niżańskiego – Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespołem Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem). Projekt został dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” oraz środków Powiatu Niżańskiego.

Celem gry było przypomnienie i propagowanie wiedzy o najważniejszych wydarzeniach związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i uchwaleniem konstytucji na terenie Powiatu Niżańskiego, wśród młodzieży oraz dorosłych.

Gra została przygotowana i przeprowadzona na terenie Zespołu Szkół w Jeżowem, a jej centrum – „Biuro Marszałka” zorganizowano w szkolnej klasie. Uczniowie brali udział m.in. w takich zadaniach jak: QUIZ na temat odzyskania niepodległości oraz Konstytucji Marcowej, układanie wierszy dla Niepodległej, konkurs z rozpoznawania utworów muzycznych i obrazów patriotycznych dotyczących odzyskania niepodległości przez Polskę oraz uchwalenia Konstytucji Marcowej, układanie życzeń dla Niepodległej i zapisanie ich w formie plakatu. W konkurencjach wzięło udział 23 uczniów z klasy I, a 18 uczniów z klasy II pełniło funkcję koordynatorów.

W rozdaniu nagród uczestniczyli Starosta Niżański Robert Bednarz, Dyrektor ZS w Jeżowem Stanisław Haduch oraz nauczyciel historii Bogdan Sieńko – odpowiedzialny za organizację i realizację gry, którzy przekazali uczestnikom pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Powiat Niżański.

Serdecznie gratuluję i dziękuję wszystkim uczniom za udział w grze edukacyjnej oraz za propagowanie wartości patriotycznych i upowszechnianie wiedzy dotyczącej ważnych wydarzeń historycznych w naszym kraju. Tego typu gra to bardzo ciekawa forma aktywności, która jest dla uczniów okazją do zdobywania nowej wiedzy i kształtowania umiejętności oraz wzajemnej integracji – mówił Starosta Robert Bednarz.