grafika

Tworzenie map potrzeb zdrowotnych dla Województwa Podkarpackiego oraz współdziałanie z Wojewodą przy ustalaniu priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej to główne zadania Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych Województwa Podkarpackiego.

Wojewódzką Radę do Spraw Potrzeb Zdrowotnych dla województwa podkarpackiego powołała Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Zarządzeniem z dnia 30 września br.

W skład Rady wchodzą konsultanci wojewódzcy oraz ośmiu członków wyróżniających się wiedzą w zakresie zdrowia publicznego powołanych przez Wojewodę. Jedną z ośmiu osób jest Starosta Niżański Robert Bednarz, wybrany i wskazany do prac w w/w Radzie przez Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego.

W skład Wojewódzkiej Rady do Spraw Potrzeb Zdrowotnych dla województwa podkarpackiego, weszli również:

 • Jolanta Tomczyk-Fila – wyznaczona przez Wojewodę Podkarpackiego, jako Przewodnicząca,
 • Karolina Sowa – przedstawiciel Ministra Zdrowia,
 • Robert Bugaj – przedstawiciel Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Iwona Karasowska-Stepaniak – przedstawiciel Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Violetta Tyczyńska – przedstawiciel Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Adrian Bochnia – przedstawiciel Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
 • Mariola Zajdel Ostrowska – przedstawiciel Marszałka Województwa Podkarpackiego,
 • Katarzyna Rajzer – przedstawiciel Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
 • Mariola Biruś – przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta,
 • Katarzyna Lewtak – przedstawiciel Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia, Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny,
 • Jadwiga Jagiełło-Kotwica – przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego,
 • Tomasz Maruszewski – przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego.

Kadencja Rady trwa 5 lat. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, za udział w pracach nie przysługuje wynagrodzenie.

- Bardzo się cieszę z tego wyróżnienia, jednocześnie czuję, jaka spoczywa na mnie odpowiedzialność. Działalność Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych Województwa Podkarpackiego ma realny wpływ na działania zdrowotne, co jest bardzo ważne, szczególnie w obecnym czasie pandemii koronawirusa – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.