zdjęcie

Okrągły Jubileusz 10 – lecia pobytu na Ziemi Niżańskiej obchodził 10 września br. 3. Niżański Batalion Inżynieryjny w Nisku. Uroczystości odbyły się na Placu Apelowym Garnizonu Nisko, gdzie obchody rozpoczęto Mszą Świętą w kaplicy garnizonowej, skąd następnie przybyli goście i uczestnicy udali się na teren kompleksu koszarowego, gdzie odbyły się dalsze uroczystości, okolicznościowe przemówienia oraz apel.

Podczas uroczystości, płk Artur Gruszczyk Dowódca 2 Pułku Inżynieryjnego przekazał na ręce Dowódcy 3. Batalionu Inżynieryjnego ppłk. Radosława Podolskiego proporzec rozpoznawczy. Wręczono również odznaczenia i medale, w tym srebrne medale „Za zasługi dla obronności kraju”, medale „Siły Zbrojne z Służbie Ojczyzny” oraz odznakę honorową Wojsk Lądowych. Nie zabrakło także podziękowań i wyróżnień, które niżańskim, stalowowolskim i leżajskim samorządowcom przekazał ppłk. Radosław Podolski.

Ponadto, w ramach piątkowych uroczystości pośmiertnie mianowany na stopień podporucznika został szeregowy Piotr Olko, odbył się pokaz sprzętu i wyposażenia wojskowego.

Starosta Niżański Robert Bednarz, za trud i pełną poświęcenia służbę na rzecz obronności i porządku publicznego, wręczył na ręce Dowódcy 3. Batalionu Inżynieryjnego ppłk. Radosława Podolskiego symboliczny grawerton oraz słowa uznania.

Mając świadomość wymiaru odpowiedzialności i ryzyka, jakie niesie w sobie służba wojskowa, kieruję słowa najwyższego uznania i szacunku za profesjonalizm, skuteczność oraz wysiłek, który wkładacie w wykonywanie swoich obowiązków. W imieniu własnym oraz Władz Samorządowych Powiatu Niżańskiego, życzę satysfakcji z wykonywanej pracy oraz pomyślności w życiu osobistym i zawodowym zarazem życząc siły oraz hartu ducha tak potrzebnego w Waszej trudnej i odpowiedzialnej służbie – mówił Starosta.

Zdjęcia: Agnieszka Kopacz www.sztafeta.pl (zdjęcia do wykorzystania tylko przez Starostwo Powiatowe w Nisku)