zdjęcie

Od 11 października br., kierowcy mogą korzystać z nowo otwartego odcinka drogi ekspresowej S19 Lasy Janowskie – Zdziary. To kolejny oddany do użytku fragment międzynarodowego szlaku Via Carpatia. Liczący blisko 9,5 kilometra fragment zastąpi obecny odcinek Drogi Krajowej nr 19, wyprowadzając tym samym uciążliwy ruch tranzytowy, którego dużą część stanowią samochody ciężarowe.

W uroczystym otwarciu odcinka, w pobliżu MOP Bukowa na terenie gminy Jarocin w powiecie niżańskim, niedaleko granicy województw podkarpackiego i lubelskiego, uczestniczyli: Minister Nauki i Edukacji Przemysław Czarnek, Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber, Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz parlamentarzyści, przedstawiciele firm i instytucji zaangażowanych w inwestycję, a także przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Niżańskiego, w tym m. in. Starosta Niżański Robert Bednarz, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski.

Podczas otwarcia uroczystości Marszałek Władysław Ortyl, podkreślał rangę wydarzenia i inwestycji, która połączy Podkarpacie z innymi regonami Polski.

- Myślę, że dziś mamy świadomość, że uczestniczymy w historycznym momencie. To symboliczne przekazanie herbów między nami – Marszałkami, którzy od lat oczekiwaliśmy na ten moment, jest tego takim namacalnym dowodem. Dziś powinniśmy podziękować rządowi, który konsekwentnie dąży do tego, aby budowę tej drogi dokończyć. Województwo podkarpackie od samego początku intensywnie popiera inicjatywę utworzenia szlaku Via Carpatia i podejmuje działania na rzecz propagowania idei jego powstania. To trasa niezwykle ważna dla rozwoju gospodarczego całego Podkarpacia i wszystkich regionów, przez które będzie przebiegać. Szerzej otworzy nasz region nie tylko na Lublin i wschodnią cześć naszego kraju aż do krajów bałtyckich, ale także na południe Europy – do portów nad Morzem Czarnym i Śródziemnym – w Bułgarii oraz Grecji, przez Słowację, Węgry i Rumunię – powiedział podczas otwarcia Marszałek Władysław Ortyl.

W dalszej części, podczas licznych przemówień głos zabrał również Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber.

- Można powiedzieć, że historia dzieje się na naszych oczach i przy naszym udziale. Bo to przecież rząd Prawa i Sprawiedliwości w roku 2017 podjął decyzję i zabezpieczył środki finansowe na budowę szlaku Via Carpatia w naszym kraju. To dzięki tej decyzji mogliśmy ogłosić przetarg, mogliśmy podpisać umowę, a dziś możemy udostępnić te dwa odcinki tego szlaku, po obu stronach województw – Podkarpackiego i Lubelskiego. Budujemy Via Carpatię, bo widzimy w tym projekcie dużą szansę na szybszy i zdecydowanie bardziej dynamiczny rozwój naszych regionów. Ten szlak ma usprawnić transport, poprawić komunikację, ma sprawić, że przejazd pomiędzy Rzeszowem a Lublinem będzie szybszy, wygodniejszy i bardziej komfortowy, ale też ma być tym magnesem, który będzie przyciągał inwestorów – powiedział Wiceminister Weber.

Umowa na wykonanie inwestycji podpisana została 18 czerwca 2018 roku, a zezwolenie na realizację wydano 27 lutego 2020 r.

Przedsięwzięcie to, jest jednym z elementów budowy nowoczesnego systemu komunikacyjnego Rzeczpospolitej, który pozwoli na uzyskanie wymiernych korzyści w systemie dróg publicznych, tj. poprawa bezpieczeństwa na drodze, zwiększenie przepustowości, poprawa jakości komunikacji samochodowej na tym odcinku, na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim. Trasa jest drogą dwujezdniową z dwoma pasami ruchu, wraz z siecią powiązań z innymi drogami publicznymi.

Prace na tym odcinku, oprócz budowy drogi dwujezdniowej, skrzyżowań, MOP-ów (miejsc obsługi podróżnych), dróg poprzecznych i dróg dojazdowych, umożliwiających połączenie z istniejącą siecią dróg, urządzeniami ochrony środowiska, tj. ekranami akustycznymi, urządzeniami podczyszczania wód opadowych, ogrodzeniami i przejściami dla zwierząt oraz pasami zieleni dogęszczającej, obejmowały również budowę innej niezbędnej infrastruktury. Tylko na tym odcinku znajdują się 2 mosty, 10 wiaduktów (w tym przejścia dla zwierząt dużych i średnich górą i dołem, kładka dla pieszych oraz 15 przepustów (w tym zespolone z przejściami dla zwierząt).

Na terenie powiatu niżańskiego powstają 2 odcinki S19, tj. Nisko Południe – Sokołów Małopolski Północ oraz Lasy Janowskie – Nisko Południe.

- Sukcesywnie skracamy czas przejazdu pomiędzy Rzeszowem i Lublinem, a także Warszawą. Oddajemy do ruchu drugi w tym roku fragment S19 i to nie jest ostatnie otwarcie w tym roku. Po udostępnieniu pozostałych 10 odcinków, realizowanych pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim, podróż z Rzeszowa do Lublina zajmie niecałe 1,5 godziny, a do Warszawy ok. 3 godz. – podkreślił p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski.

Zdjęcia: Konrad Sinica www.sztafeta.pl (zdjęcia do wykorzystania tylko przez Starostwo Powiatowe w Nisku)