Szanowni Państwo!

Dyrektorzy, Nauczyciele,

Pracownicy Szkół i Placówek Oświatowych Powiatu Niżańskiego

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom oraz pracownikom oświaty serdeczne podziękowania za Wasz wychowawczy
i dydaktyczny trud. Pragnę podziękować za oddanie dla uczniów, okazywane wsparcie oraz wysiłek włożony w kształtowanie ich charakterów i postaw.

To dzięki entuzjazmowi i pasji, jaki wkładacie Państwo w proces nauczania, nasze placówki oświatowe są na wysokim poziomie. Dziękuję za Waszą wrażliwość i cierpliwość w procesie kształtowania kolejnych pokoleń oraz życzę, aby wykonywanie tego pięknego zawodu, poświęcenie i zaangażowanie było źródłem dumy i radości.

W tym szczególnym dniu, całemu Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Pracownikom Szkół i Placówek Oświatowych, składam najlepsze życzenia – zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.          

 

Starosta Niżański

 Robert Bednarz