W Niżańskim Centrum Kultury, dnia 13 października br., odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Do budynku NCK przybyli zaproszeni goście, dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy niżańskich szkół.

Uroczystość byłą okazją do wyrażenia uznania i wdzięczności dla Grona Pedagogicznego, pracowników szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Niżański. Ponadto, wydarzenie połączone było z wręczeniem stypendiów Starosty Niżańskiego uzdolnionym uczniom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański, Nagród Starosty nauczycielom za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz Nagród Dyrektorów nauczycielom swoich szkół.

Swoją obecnością obchody Dnia Edukacji Narodowej zaszczycili: Starosta Niżański Robert Bednarz, Skarbnik Powiatu Maria Bednarz, Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu oraz Promocji Roman Pokora, Dyrektor LO w Nisku Jerzy Stelmach, Dyrektor RCEZ w Nisku Wacław Piędel, Dyrektor ZS w Jeżowem Stanisław Haduch, Dyrektor ZS w Rudniku nad Sanem Edward Wołoszyn, Dyrektor SOSW w Rudniku nad Sanem Marta Szczepańska oraz Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nisku Dorota Rabińska. W wydarzeniu udział wzięli również nauczyciele, wychowawcy i opiekunowie, uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Niżański oraz zaproszeni goście.

Wydarzenie rozpoczęła projekcja filmu o Powiecie Niżańskim – malowanie piaskiem, zrealizowanym, jako jeden z filmów promujących obszar LGD. Jest to atrakcyjna, nietypowa, oryginalna i innowacyjna forma promocji tego obszaru. Film przedstawiał najbardziej charakterystyczne i najciekawsze atrakcje każdej z 7 gmin Powiatu Niżańskiego, które mieli okazję podziwiać na ekranie przybyli goście.

Następnie, zgodnie z tradycją, wręczono jednorazowe stypendia. Komisja Stypendialna w bieżącym roku nagrodziła 60 uczniów, doceniając uzdolnione osoby i przekazując im jednorazowe stypendia za wiedzę i talent. Wśród wyróżnionych znalazło się: 22 uczniów z LO w Nisku, 12 uczniów z RCEZ w Nisku, 11 uczniów ZS w Jeżowem i 3 uczniów z ZS w Rudniku nad Sanem oraz 12 uczniów z najwyższą średnią, wśród przyjętych do szkół prowadzonych przez Powiat Niżański.

- To bardzo ważne w życiu młodego człowieka, ucznia, aby trud, wysiłek i zaangażowanie, jakie wkłada w edukację, zostały docenione. Dlatego właśnie samorząd Powiatu Niżańskiego od wielu lat realizuje program wsparcia uzdolnionych uczniów, którego głównym celem jest motywowanie młodzieży do dalszego rozwoju i pogłębiania swojej wiedzy. Wierzę, że tegoroczne stypendia, uaktywnią także tych uczniów, którzy mają możliwości osiągnąć więcej, ale dotychczas tego nie zrobili. Jako organ prowadzący widzimy te pozytywne aspekty funkcjonowania programu stypendialnego, dlatego z roku na rok odnotowujemy wzrost ilości zgłoszonych wniosków – powiedział Starosta.

W imieniu całej społeczności niżańskiej Starosta skierował słowa podziękowania i uznania również do wszystkich nauczycieli i pracowników szkół: - Dziękuję Wam za zaangażowanie i codzienną ciężką pracę, za wyrozumiałość względem uczniów i cierpliwość na co dzień, za życzliwą postawę i serdeczność, którymi niezmiennie obdarzacie każdego młodego człowieka. W tym szczególnym Dniu Edukacji Narodowej życzę satysfakcji z pracy pedagogicznej i poczucia ważności wykonywanego zawodu, a wdzięczność uczniów niech stanowi dla Was dowód ogromnej roli, jaką pełnicie w ich życiu – mówił Starosta.

Dzień Edukacji Narodowej to najlepsza okazja, by wyrazić wdzięczność dla osób zaangażowanych w proces wychowawczy oraz sukcesy w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Nagrody Starosty Niżańskiego otrzymali nauczyciele ze szkół i placówek oświatowych:

 • LO w Nisku: Anna Dąbek, Marta Kapica i Agnieszka Szewczyk;
 • ZS w Rudniku nad Sanem: Monika Reichert i Waldemar Pisarski;
 • SOSW w Rudniku nad Sanem: Regina Chudzik, Anna Całka-Drożdżal, Krystyna Fronc, Monika Siek, Dariusz Wasyl i Tomasz Zieliński;
 • ZS w Jeżowem: Stanisława Chaber i Agnieszka Kołodziej;
 • RCEZ w Nisku: Beata Bednarz, Marian Chrapko, Mariusz Sagan, Sebastian Straczyński i Lesław Wośko.

Po wręczeniu Nagród Starosty nastąpiła kolejna ważna chwila – wręczenie Nagród Dyrektora. Nagrody Dyrektora z poszczególnych szkół otrzymali:

 • z LO w Nisku: Beata Wasyl, Krzysztof Śnieżek, Monika Krawiec, Anna Beetz, Joanna Łojek i Anna Andres;
 • z ZS w Rudniku nad Sanem: Justyna Tabor, Natalia Paszek, Alicja Szymonik, Edyta Małek – Karaś Anna Łaska, Marek Wojtaś, Sławomir Zając i Krzysztof Żołdak;
 • ze SOSW w Rudniku nad Sanem: Krystyna Wieczorek, Katarzyna Kasprowicz, Paweł Lewko, Edyta Gołębiowska, Joanna Domaradzka – Tupiec, Kazimiera Rząd, Barbara Bartecka, Agnieszka Dreksa, Sylwia Sikora, Magdalena Zięba, Sławomir Sztaba, Tadeusz Matyka i Dorota Nowak;
 • z ZS w Jeżowem: Elżbieta Łagocka – Mękal, Marta Kossak – Dec, Irena Czyżowska – Smusz, Dorota Błądek i Grzegorz Kosek;
 • z RCEZ w Nisku: Aleksandra Oleksy, Tomasz Skoczeń, Alicja Świder, Grażyna Suchecka, Joanna Mroczek, Bogusław Bielak, Jerzy Jakubów, Danuta Pokora, Michał Bieś, Piotr Sekulski, Anna Sobiło, Małgorzata Frączek, Kornelia Kupiec i Bartłomiej Winogrodzki;
 • z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nisku: Angelina Paleń i Renata Grzybowska.

O oprawę artystyczną uroczystości zadbali: „Zespół Pieśni i Tańca Racławice” oraz Angelika Guściora – uczennica LO w Nisku.

Nagrodzonym nauczycielom i wyróżnionym uczniom raz jeszcze gratulujemy, a wszystkim nauczycielom życzymy, by codzienne zaangażowanie i życie sprawami szkoły znalazły trwałą wdzięczność uczniów i wychowanków.