W środę, 13 października br., w Ulanowie, odbył się odbiór zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia wokół Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Ulanowie”, którego wykonawcą była firma F.H.U. A.S BRUK Andrzej Słomiany z Woli Zarczyckiej.

W odbiorze udział wzięli: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczy w Rudniku nad Sanem Jacek Cieśla, Właściciel firmy wykonawczej Andrzej Słomiany, Inspektor Nadzoru Stanisław Siek, Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwiga Maluga oraz Podinspektor w Wydziale Gospodarki Mieniem Powiatu Katarzyna Piskorowska.

Cały czas podejmujemy działania, aby poprawiać infrastrukturę naszych szkół. Wykonanie ogrodzenia wokół Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Ulanowie, która jest ostatnim etapem kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, znacznie poprawiła aspekt wizualny obiektu i jego otoczenia, co niewątpliwie wpływa na komfort przebywania podopiecznych w tym miejscu – podkreśla Starosta Robert Bednarz.

Inwestycja zrealizowana została ze środków własnych Powiatu, a jej koszt wyniósł 65 922,49 zł.

Zakres prac obejmował rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki, rozbiórkę fundamentu, montaż paneli ogrodzeniowych na słupkach systemowych betonowanych w gruncie, z murkami betonowymi oraz montaż dwóch bram jednoskrzydłowych wraz z furtkami.