W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Nisku przy ul. Paderewskiego 4”, na początku października br. podpisana została umowa na wykonanie pierwszego etapu tej inwestycji, tj. opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, której wykonawcą jest Jan Hara – Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycyjnej z Rudnika nad Sanem. Zadanie będzie realizowane przez Powiat Niżański wspólnie z Województwem Podkarpackim.

Podpisana umowa stanowi początek prac nad długo wyczekiwaną inwestycją, która staje się rzeczywistością.

Rozpoczęty proces realizacji tej inwestycji, choć obecnie jest na etapie opracowania dokumentacji, ma ogromne znaczenie. Głównym celem w ramach działania jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz obniżenia emisji CO. Cieszę się, że podejmowanie przez długi czas działania zaowocowały, a przeprowadzone konstruktywne rozmowy, m. in. z Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego Piotrem Pilchem, pomogły rozpocząć realizację zamierzonego celu – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Prace termomodernizacyjne budynków przy ul. Paderewskiego 4 obejmą zmiany zarówno w systemach ogrzewania i wentylacji, jak i strukturze budynku oraz instalacjach doprowadzających wodę, tj.: – wymiana pokrycia dachu, rynien, docieplenie ścian budynku, osuszenie, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i docieplenie fundamentów oraz stropu nad I piętrem, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z wymianą kotła grzewczego, wymiana instalacji zimnej wody i kanalizacji, wymiana instalacji gazowej, klimatyzacja, fotowoltaika, wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej, wymiana włączników/wyłączników światła, wymiana lamp na typu LED, wymiana przewodów elektrycznych, wykonanie nowej instalacji odgromowej.