Dzięki staraniom Starosty i Zarządu Powiatu Niżańskiego personel  Szpitala im. PCK w Nisku będzie dysponował nowym sprzętem diagnostycznym. Pozyskana z rezerwy ogólnej Prezesa Rady Ministrów kwota 960 tys. zł wraz ze środkami własnymi powiatu i SPZZOZ w Nisku przeznaczona zostanie na zakup aparatu cyfrowego RTG z funkcją fluoroskopii na potrzeby Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku.

Symbolicznego przekazania środków na ręce Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza i Dyrektora SPZZOZ w Nisku Pawła Tofila, dokonał w piątek, 22 października br., Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, podczas zorganizowanej przed Szpitalem konferencji, w której uczestniczyli Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Zastępca dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej lek. Krzysztof Gązwa i Naczelnik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Nisku Anna Orzoł.

Łączna wartość zadania pn. „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku” to kwota 1,2 mln zł, z czego 960 tys. zł to pozyskane środki oraz wkład własny Powiatu Niżańskiego - 220 tys. i SPZZOZ w Nisku - 20 tys. zł.  

- Dziękuję Panu Ministrowi za okazaną pomoc. Dzięki tym środkom zadanie – zakup aparatu RTG, jest możliwe do realizacji. Zakup sprzętu i aparatury do niżańskiego Szpitala jest bardzo ważny. Już za chwilę Powiat Niżański podpisze kolejną umowę z Dyrektorem i blisko 500 tys. zł zostanie przekazane na zakup sprzętu i aparatury medycznej. To pokazuje jak ważne dla Powiatu jest dosprzętowienie szpitala tak, aby pacjenci mogli się leczyć w komfortowych warunkach a personel pracował na nowoczesnym sprzęcie – mówił podczas konferencji Starosta Niżański Robert Bednarz.

Starosta Niżański podziękował również przybyłym przedstawicielom lokalnych mediów za przybycie i możliwość za ich pośrednictwem przekazywania społeczności lokalnej ważnych dla nas wszystkich informacji.