zdjęcie

W poniedziałek, 5 października br., przy ul. Kończyckiej w Rudniku nad Sanem, odbyło się uroczyste otwarcie i przekazanie do eksploatacji wykonanej inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077R: ul. Kończycka w Rudniku nad Sanem w km 0+187,8 – 1+068 i Rudnik – Kończyce w km 1+068-5+900 wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1059 R od dr. Nr 77 – Przędzel w miejscowości Przędzel”.

W wydarzeniu udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Radni Powiatu Niżańskiego: Małgorzata Sztaba – Cholewa i Łukasz Ludian. W spotkaniu uczestniczyli również: Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski oraz jego Zastępca Dariusz Świta, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk, Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudnik Andrzej Tofilski, Inspektor Nadzoru Marek Dec, Przedstawiciel Wykonawcy inwestycji Ryszard Hadała, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku Zbigniew Lach, pracownicy Starostwa Powiatowego w Nisku - Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwiga Maluga oraz Główny Specjalista Beata Zaręba.

Prace nad przebudową prawie 7 km odcinka drogi rozpoczęły się w maju br., a całkowita wartość zadania wyniosła 4 673.000,72 zł. Kwota 2 803.800 zł (60 %) stanowi dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 321 502,52 zł to dofinansowanie z Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, 20 000 zł - dofinansowanie z Nadleśnictwa Rudnik, zaś pozostała kwota to wkład własny pochodzący ze środków Powiatu Niżańskiego.

Wykonawcą zadania było konsorcjum firm PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika i PBI WMB Sp. z o.o.  z Sandomierza.

- Oddana dziś do użytku inwestycja drogowa jest bardzo ważna z różnych względów, m.in. podniesione zostały standardy techniczne dróg w powiecie niżańskim, poprawiła się jakość życia mieszkańców i poziom bezpieczeństwo ruchu drogowego. Warto podkreślić, że realizacja zadania, o tak dużym zakresie kosztowym, jest efektem dobrej współpracy samorządów oraz otrzymanego wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oraz Nadleśnictwa Rudnik, które w sposób znaczący pomogły w jego wykonaniu. Pragnę zatem złożyć serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w pracę nad tą inwestycją. Słowa wdzięczności kieruję również do Wiceministra Infrastruktury Rafała Webera za podejmowane działania, nieustanne wsparcie i zaangażowanie w rozwój Powiatu Niżańskiego – mówił Starosta Robert Bednarz.