W dniu 27 października 2021 roku, zakończyła się Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków „IWIS 2021’. Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, przy współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Politechniką Warszawską. 

Wystawa IWIS 2021 została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Pośród patronatów tegorocznej edycji Wystawy znaleźli się między innymi Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych (IFIA), Europejskie Stowarzyszenie Wynalazców (AEI), Naczelna Organizacja Techniczna - Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Krajowa Izba Gospodarcza, Rada Główna Instytutów Badawczych i Warszawska Izba Gospodarcza.

IWIS to największa w Polsce i trzecia co do wielkości w Europie wystawa międzynarodowa zajmująca się promowaniem osiągnięć naukowych, wynalazków i innowacji. W trakcie 15 edycji zaprezentowano rozwiązania, między innymi z Rumunii, Bułgarii, Kanady, Chorwacji, Indonezji, Iranu, Tajwanu, Arabii Saudyjskiej, Mołdawii, Tajlandii. Polscy wynalazcy przedstawili  rozwiązania z rozmaitych dziedzin nauki, które częściowo zostały już praktycznie zastosowane w przemyśle, a w przeważającej części posiadają wysoki potencjał wdrożeniowy, są w pełnej gotowości wdrożeniowej i oczekują na praktyczną aplikację.

W związku z uzyskaniem przez ucznia RCEZ w Nisku Adama Przybysza statusu  laureata konkursu „Młody Innowator” 2020/2021, praca konkursowa została zgłoszona na Międzynarodową Warszawską Wystawę Wynalazków IWIS 2021. Podczas Wystawy laureaci konkursu  „Młody Innowator”, mają możliwość  zaprezentowania swoich prac.

Na uwagę zasługuje fakt przyznania przez Międzynarodowe Jury, srebrnego medalu młodemu wynalazcy z RCEZ w Nisku Adamowi Przybyszowi uczniowi klasy czwartej. Nagrodzone srebrnym medalem i dyplomem rozwiązanie innowacyjne dotyczy Mikroprocesorowego Wykrywacza Burz. Opiekunem naukowym projektu jest nauczyciel RCEZ mgr inż. Marian Chrapko. Udział w konkursach międzynarodowych, to także promocja Polski, Gminy Nisko, Powiatu Niżańskiego i Województwa Podkarpackiego.

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS ma w głównej mierze pomóc w zaprezentowaniu polskim i zagranicznym przedsiębiorcom osiągnięć polskiej nauki i techniki, stworzyć możliwość do zawiązywania komercyjnych kontraktów przez polskich twórców, a tym samym możliwość wdrażania innowacji do przemysłu, które to będą miały niewątpliwie istotny wpływ na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki. Należy tutaj wspomnieć o bardzo ważnej kwestii, jaką jest krzewienie u młodzieży postaw wynalazczych i innowacyjnego postrzegania świata, które są motorem napędowym w podejmowaniu nowych wyzwań.

W trakcie wystawy IWIS 2021 swoje osiągnięcia prezentowały zarówno instytuty badawcze, przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, szkoły, jak i indywidualni wynalazcy. Wszystkie rozwiązania były kwalifikowane według 12 różnych kategorii począwszy od ekologii i ochrony środowiska, przez mechanikę, elektronikę, energetykę, aż po rozwiązania z zakresu medycyny.

Tekst i zdjęcia: RCEZ w Nisku