zdjęcie

W okresie od 2 – 8 listopada br. uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem – Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Ulanowie brali udział w Tygodniu pamięci lokalnych współtwórców Niepodległości.

Tydzień pamięci został zrealizowany w ramach projektu „Niepodległa blisko nas”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w partnerstwie z trzema szkołami średnimi z terenu powiatu niżańskiego: Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespołem Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Rudniku nad Sanem.

Wydarzenie było dofinansowane ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022, w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” oraz środków Powiatu Niżańskiego. Za organizację i realizację wydarzenia odpowiadali nauczyciele SOSW: Beata Drzymała, Monika Wicher i Dariusz Wasyl.

Tydzień pamięci rozpoczął się od wprowadzenia do tematyki niepodległościowej, w ramach której uczniowie obejrzeli krótki film dokumentalny o I wojnie światowej. Do działań w ramach Tygodnia pamięci został zaangażowany również lokalny historyk  Tomasz Sudoł, który zapoznał uczestników projektu z organizacją paramilitarną „Strzelec”, przedstawił sylwetki osób z terenu Rudnika nad Sanem, które brały udział w walkach tej organizacji oraz sylwetki mieszkańców Rudnika nad Sanem. Wykładowi towarzyszyła wystawa fotografii żołnierzy z terenów Rudnika nad Sanem walczących w I Wojnie Światowej. Uczniowie SOSW mieli również możliwość zobaczyć i przymierzyć elementy umundurowania żołnierzy z okresu I wojny światowej. Kolejną atrakcją zorganizowaną dla uczestników projektu były warsztaty plastyczne. Następnie wszystkie prace wzięły udział w konkursie. Elementem Tygodnia pamięci było również odwiedzenie miejsc pamięci związanych z I wojną światową (cmentarza w Rudniku nad Sanem, cmentarza w Rudniku nad Sanem – Stróży i mogiły zbiorowej żołnierzy austro-węgierskich 1914 –  1915).

Ostatni dzień Tygodnia pamięci zakończył się bardzo uroczyście w Szkole Przysposabiającej do Pracy w Ulanowie. Uczestnicy wzięli udział w quizie wiedzy o I wojnie światowej, a następnie wszyscy wspólnie śpiewali najpopularniejsze pieśni patriotyczne.

Podczas wydarzenia tego dnia uczniom towarzyszyli Wicestarosta Niżański Adam Mach, Dyrektor SOSW w Rudniku nad Sanem Marta Szczepańska i Koordynator projektu Katarzyna Woźniak, którzy wręczyli zwycięzcom konkursu plastycznego i quizu wiedzy o I wojnie światowej nagrody ufundowane przez Powiat Niżański oraz pamiątkowe dyplomy. Pozostali uczestnicy otrzymali drobne upominki.