zdjęcie

W dniu 15 listopada br., w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół”, odbył się Koncert Niepodległościowy.

Wydarzenie to było jednym z działań, a zarazem podsumowaniem projektu „Niepodległa blisko nas”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w partnerstwie z trzema szkołami średnimi z terenu powiatu niżańskiego: Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespołem Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem, dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” oraz środków Powiatu Niżańskiego.

W ramach Koncertu Niepodległościowego wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Racławice”.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. Starosta Niżański Robert Bednarz, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Wicestarosta Adam Mach, Członkowie Zarządu i Radni Rady Powiatu Niżańskiego, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk i Radni Rady Miejskiej w Nisku, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, Dyrektor Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nisku Radosław Maziarz, Dyrektor Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli i Radny Rady Miejskiej w Nisku Józef Sroka.

Celem projektu było upowszechnienie wiedzy o najważniejszych wydarzeniach związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości wśród mieszkańców powiatu niżańskiego.

Link do Koncertu Niepodległościowego w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca “Racławice”(TVM Stalowa Wola):

https://tvmstalowawola.pl/koncert-niepodleglosciowy-w-wykonaniu-zespolu-piesni-i-tanca-raclawice