grafika

W miejscowości Łazory, 10 grudnia br., odbyło się uroczyste oddanie do użytku wykonanej w ramach pierwszego etapu inwestycji pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1070R Bieliny – Nowa Wieś na odcinku Bukowina – Ryczki wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1067R Bidaczów Stary – Łazory w miejscowości Łazory i przebudową drogi powiatowej Nr 1041R Jarocin – Huta Krzeszowska w miejscowości Huta Krzeszowska”.

Wartość robót budowalnych wynosi 4 971 016,45 zł, z czego 60%, tj. 2 982 609,87 zł stanowi dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 1 688 406,58 zł to środki własne Powiatu oraz 300 000 zł w ramach dotacji z Gminy Harasiuki.

Zakres pierwszego etapu zadania obejmował wykonanie prac na drodze powiatowej Nr 1067R Bidaczów Stary – Łazory w miejscowości Łazory na odcinku 5,310 km oraz na drodze powiatowej Nr 1041R Jarocin – Huta Krzeszowska w miejscowości Huta Krzeszowska – 907 mb. Wykonane prace to nowa nawierzchnia drogi, przebudowa skrzyżowań, chodników, zjazdów oraz kanalizacji deszczowej, wykonanie pobocza, ścieżki rowerowej oraz oznakowania. Wykonawcą zadania jest Firma Strabag Sp. z o.o.

 

Przewidywany termin realizacji drugiego, a zarazem końcowego etapu, to czerwiec 2022 roku.

Cieszę się, że dziś widzimy tak niesamowity efekt. Myślę, że dzięki przebudowie ponad 5 km drogi w Łazorach oraz 1 km drogi w Hucie Krzeszowskiej, poprawi się nie tylko sam komfort i wygoda jazdy, ale przede wszystkim nowa nawierzchnia i ścieżka rowerowa wpłyną na bezpieczeństwo jej użytkowników. Cieszę się bardzo z faktu, że Powiat Niżański tak sprawnie pozyskuje środki na realizację lokalnych, ale jakże ważnych inwestycji – mówił Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber.

Oddana do użytku inwestycja jest bardzo ważna z różnych względów, co podkreślił Starosta Niżański: – Dzięki oddawanej dzisiaj do użytku, długo wyczekiwanej przez mieszkańców Łazor inwestycji, usprawni się transport, poprawi komunikacja, a przejazd pomiędzy powiatem niżańskim a biłgorajskim będzie wygodniejszy i bezpieczny. Podobnie jak i w wielu innych miejscach, realizacja tego zadania nie byłaby możliwa, gdyby nie dofinansowanie z RFRD. Nie kryję radości i zadowolenia, że przebudowana droga będzie służyć mieszkańcom naszego Powiatu. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie w prace nad realizacją tego zadania, a szczególne słowa podziękowania składam na ręce Wiceministra Infrastruktury Pana Rafała Webera, za okazywane wsparcie i pomoc we wskazywaniu możliwości pozyskania środków dla naszego Powiatu.

Udział w piątkowym wydarzeniu wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Wójt Gminy Harasiuki Krzysztof Kiszka, Przewodniczący Rady Gminy Harasiuki Dariusz Łebko, Radny Powiatu Niżańskiego Gabriel Waliłko, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Zbigniew Lach, Dyrektor PSP w Harasiukach Renata Mucha, Przedstawiciele wykonawcy – firmy Strabag: Maciej Łukaszek i Michał Cebula, Inspektor nadzoru Jacek Cudziło, pracownicy Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku: Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Jadwiga Maluga, Agnieszka Nikolas i Marek Dec oraz pracownicy Urzędu Gminy Harasiuki.