W środę, 29 grudnia br. Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach, pożegnali odchodzącą na emeryturę, Panią Teresę Antoniak – Naczelnika Wydziału Organizacji, Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego, wieloletniego zasłużonego pracownika Starostwa Powiatowego w Nisku. W spotkaniu uczestniczyły również Skarbnik Powiatu Maria Bednarz i Sekretarz Powiatu Mirosława Daśko.

Podczas spotkania Starosta Robert Bednarz, wręczając bukiet kwiatów, podziękował Pani Teresie za wieloletnią, sumienną pracę, rzetelne wykonywanie obowiązków oraz życzył wszelkiej pomyślności i dużo zdrowia na nowym etapie życia, jakim jest zasłużona emerytura.

Z Powiatem Niżańskim, pracą zawodową, Pani Teresa Antoniak związana była od roku 1991, początkowo pracując w Urzędzie Rejonowym w Nisku, jako Kierownik Oddziału Ogólnego, a od 1 stycznia 1999 roku na stanowisku Naczelnika Wydziału Organizacji, Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego. Była osobą, która tworzyła od podstaw Starostwo Powiatowe w Nisku, kiedy to w styczniu 1999 roku powstały powiaty, w tym również Powiat Niżański. Współtworzyła strukturę organizacyjną Starostwa, przypisując do realizacji poszczególnym Wydziałom postawione przed powiatem zadania. Z dużym udziałem Pani Teresy powstawało zaplecze biurowo – administracyjne urzędu. Z bardzo dużym zaangażowaniem, przed długie lata wypełniała stawiane przed nią zadania rzetelnie, profesjonalnie i kompetentnie, kierując wzorowo pracą całego Wydziału, realizującego zadania o dużym stopniu zróżnicowania, w tym m.in. z zakresu spraw osobowych, organizacyjnych, obywatelskich, rzeczy znalezionych, obsługi kancelaryjnej Starostwa, archiwum zawodowego, spraw obronnych, obsługi informatycznej i technicznej Starostwa oraz zarządzania kryzysowego. Przez lata pracy w Starostwie Powiatowym w Nisku, wychowała i wprowadziła w arkana wiedzy urzędniczej liczne grono młodych urzędników. Znakomity fachowiec, urzędnik o bardzo wysokiej kulturze osobistej, zawsze służący każdemu radą i pomocą, z zapałem wykorzystujący posiadaną perfekcyjną wiedzy z zakresu administracji i nie tylko – tak można w kilku słowach scharakteryzować zasłużoną dla Starostwa osobę, jaką jest Pani Teresa.

W uznaniu swojej pracy i zaangażowania w nią, w 2002 roku została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, zaś w roku 2013 Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, nadawanym przez Prezydenta RP.

Dziękujemy Pani Teresie za lata współpracy i życzymy wszelkiego dobra oraz dużo zdrowia i radości każdego dnia.