W ostatnich dniach grudnia br. w budynku Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odebrano zrealizowane 2 zadania: „Przebudowa sanitariatu w budynku użyteczności publicznej, budynek dydaktyczny Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku dla potrzeb osób niepełnosprawnych” oraz „Przebudowa łazienki w budynku użyteczności publicznej, budynek dydaktyczny Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej (dawne warsztaty) w Nisku dla potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Wykonawcą obu tych inwestycji była Firma Budowlana DAREM Dariusz Rafał Ogonowski ze Stalowej Woli.

Zakres prac polegał na częściowej rozbiórce istniejących ścian, postawieniu ścianek działowych, przebudowie instalacji wod.-kan. i elektrycznej, robotach tynkarskich i malarskich, położeniu glazury i terakoty, montażu nowych drzwi oraz wyposażenia.

Koszt realizacji przebudowy sanitariatu w budynku dydaktycznym RCEZ wyniósł 89 878,71 zł, a przebudowy łazienki w budynku dawnych warsztatów RCEZ 40 440,49 zł.

Na obydwa zadania pozyskano dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III, w wysokości 55 % wartości inwestycji.

W odbiorze zadania uczestniczyli Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Inspektorzy Nadzoru: Stanisław Siek oraz Dawid Wór, Dyrektor RCEZ w Nisku Wacław Piędel, właściciel firmy wykonawczej Dariusz Ogonowski, Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwiga Maluga i Podinspektor w Wydziale Gospodarki Mieniem Powiatu Katarzyna Piskorowska.

- Zrealizowane zadania, dofinansowane w ponad połowie ze środków PFRON, obejmujące remont łazienek i przystosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprawiły komfort przebywania w budynku szkoły niepełnosprawnym uczniom i pracownikom RCEZ w Nisku, zagwarantowały swobodne i bezproblemowe korzystanie z bazy szkoły oraz zapewniły bezpieczne, należyte warunki do nauki i pracy – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.