zdjęcie

W ostatnich dniach grudnia 2021 r. odebrano zadanie zrealizowane przez Powiat Niżański pn. „Przebudowa auli wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Powiatu Niżańskiego”. W odbiorze prac udział wzięli Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Inspektorzy Nadzoru: Stanisław Siek i Andrzej Tarczyński, właściciel Firmy wykonawczej Eugeniusz Drabik, Dyrektor LO w Nisku Jerzy Stelmach, Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwiga Maluga oraz Podinspektor w Wydziale Gospodarki Mieniem Powiatu Katarzyna Piskorowska.

Przedmiotem zrealizowanego zadania był remont i modernizacja pomieszczeń po byłej auli szkolnej wraz ze sceną, zapleczem artystycznym oraz wymianą pokrycia dachu w budynku przy ul. Wolności 3 w Nisku.

Wykonawcą inwestycji była firma Usługi Remontowo – Budowlane Eugeniusz Drabik z Jeżowego. Koszt realizacji zadania wyniósł 466 201,86 zł, z czego 230 000 zł stanowi dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, a pozostała część to wkład własny Powiatu.

W ramach zrealizowanego projektu powstanie w jednym miejscu, w centrum miasta powiatowego, jakim jest Nisko, przyjazna i nowoczesna baza techniczna, która przyczyni się do zwiększenia efektywności działalności instytucji kultury oraz wzrostu uczestnictwa w kulturze mieszkańców Powiatu Niżańskiego. Powstanie auli wpłynie również na wzrost konkurencyjności naszego Powiatu, wzmocnienie działalności o charakterze ponadregionalnym, a także przyczyni się do wzmocnienia infrastruktury podmiotów realizujących zadania z zakresu edukacji kulturalnej.

- Do chwili obecnej Powiat Niżański zadania z zakresu kultury prowadził wykorzystując aule szkół, oraz dzięki dobrej współpracy z samorządami gminnymi, domy i ośrodki kultury. Dzięki przebudowie auli Powiat Niżański będzie mógł realizować swoje zadania jednocześnie wspierając lokalnych twórców kultury oraz stowarzyszenia i grupy mieszkańców, począwszy od występów dzieci aż do wystaw dla seniorów. Mamy pięknie wyremontowaną aulę, dlatego czynimy starania o pełne, nowoczesne jej wyposażenie, nie tylko w meble, ale również w sprzęt wystawienniczy, instrumenty, itp. – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.