Powiat Niżański wspólnie z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” przystąpił do programu stypendialnego dla studentów I roku studiów dziennych. Dzięki współpracy Powiatu z LGD możliwe jest finansowe wsparcie młodych, zdolnych i ambitnych studentów zamieszkujących nasz Powiat. Program Stypendiów Pomostowych realizowany jest przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP).

Lista stypendystów w roku akademickim 2021/2022 przedstawia się następująco: Adrian Gumiela, Tomasz Drygaś, Weronika Ligas, Sandra Szeliga, Aleksandra Trawińska oraz Zuzanna Pieróg – Nisko, Kinga Piróg (Jarocin), Bartłomiej Błądek i Kamil Gnacek (Jeżowe) oraz Radosław Ostrowski (Ulanów).

Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” Damian Zakrzewski wspólnie wręczyli stypendystom symboliczne czeki o wartości 7 000 zł oraz drobne upominki promujące Powiat Niżański oraz LGD.     

Jak zauważa Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” Damian Zakrzewski: „Program Stypendiów Pomostowych" jest programem szerokiej koalicji darczyńców i cieszę się, że nasza organizacja LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" wspólnie z Powiatem Niżańskim przystąpiły do tego partnerstwa, które zostało zainicjonowane przez Fundację Edukacja Przedsiębiorczości z Łodzi. Wsparcia finansowego, którego udzielamy poprzez przyznane stypendia, nie traktujemy wyłącznie, jako mechanizmu wsparcia procesu edukacji młodych ludzi. Chcemy motywować młodzież do wytężonego wysiłku w nauce i chcemy takie postawy nagradzać. Chcemy również dać przykład, że warto dzielić się dobrem i warto pomagać. Mamy nadzieję, że osoby obdarowane, będą angażowały się w działalność społeczną. Chcemy osiągnąć swoisty efekt kuli śnieżnej, zainicjowaliśmy coś pozytywnego i liczymy, że stypendyści w przyszłości pomnożą nasze działania.

- Cieszy fakt, że dzięki dobrej współpracy i aktywności Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” oraz Powiatu Niżańskiego, 10 studentów I roku studiów dziennych uda się wesprzeć finansowo przez cały rok akademicki 2021/2022. To bardzo cenna inicjatywa, która pokazuje jak ważne jest współdziałanie i współpraca na rzecz mieszkańców lokalnej wspólnoty na linii organizacja pozarządowa – samorząd terytorialny – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.