W pierwszych dniach stycznia 2022 r., w Starostwie Powiatowym w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, w obecności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Nisku Marty Ciosmak, podpisali umowę z Dyrektorem Caritas Diecezji Sandomierskiej ks. Bogusławem Pituchą, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu na częściowe pokrycie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem oraz aneks w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej ze środków PFRON, skierowanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem otrzymają w ramach podpisanych dokumentów wsparcie finansowe w wysokości 1 399 200 zł, z czego 1 259 280 zł pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, natomiast kwota 139.920 zł jest wsparciem ze strony Powiatu Niżańskiego.

Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Caritas Sandomierski zapewniają 55 miejsc dla mieszkańców powiatu niżańskiego z niepełnosprawnościami.

Podstawowymi zadaniami działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej są: ogólne usprawnianie, rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, w tym zaradności osobistej. Warsztaty prowadzą zajęcia, które pomagają w przygotowaniu swoich podopiecznych do życia w środowisku społecznym, poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się. Innym zadaniem realizowanym przez placówkę jest rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających późniejsze podjęcie pracy zawodowej w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej bądź szkolenia zawodowego.

Gwarancją istnienia oraz poprawnego funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej są często kwestie związane z ich finansowaniem. Cieszę się, że Powiat Niżański już po raz kolejny będzie wspierał tę działalność, dzięki czemu osoby uczestniczące w terapii mogą w pełni realizować rehabilitację społeczną i zawodową – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.