Dnia 11 stycznia 2022 r. odbyła się nadzwyczajna XL Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Rada ustaliła wynagrodzenie dla Starosty Niżańskiego.

Na prośbę Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów o wspólną z Powiatem Niżańskim realizację przedsięwzięcia w zakresie budowy mostu na rzece San w Bielinach, w ramach ogłoszonego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rada wyraziła wolę współpracy w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa mostu na rzece San w Bielinach” wspólnie z Gminą i Miastem Ulanów. Inwestycja ta ma duże znaczenie, biorąc pod uwagę aspekt gospodarczy, ekonomiczny i turystyczny.

Ponadto Rada dokonała zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2022.