zdjęcie

Szanowni Państwo,

Początek roku kalendarzowego to zwykle czas planowania nowych działań, zadań do realizacji w rozpoczynającym się nowym roku budżetowym, ale to również czas podsumowań tego, co udało się zrealizować w minionym roku, czas często skłaniający nas do przemyśleń i refleksji.

Miniony 2020 rok był dla nas wszystkich, z uwagi na wystąpienie pandemii koronawirusa, rokiem szczególnym i trudnym. Był rokiem, który, spowolnił gospodarkę kraju i świata oraz wiele dziedzin życia.

Pomimo tych trudnych dni, życie toczyło się dalej – uczniowie i studenci odbywali edukację za pomocą nauczania zdalnego, wprowadzono wiele nowych – koniecznych rozwiązań w funkcjonowaniu służby zdrowia i innych dziedzin gospodarki. Słowem – wszystkim nam przyszło zmierzyć się z nową rzeczywistością.

Dzisiaj rok 2020 stał się już historią, i chociaż nadal mierzymy się z pandemią, warto podsumować to, co wydarzyło się w tym czasie w Powiecie Niżańskim.

Pomimo pandemii, kończący się rok był kolejnym dynamicznym rokiem, który zapisał się w historii Powiatu Niżańskiego wieloma inwestycjami, które będą służyć nie tylko obecnym, ale także przyszłym pokoleniom. W wielu miejscach Powiatu Niżańskiego poprawiliśmy infrastrukturę drogową i bezpieczeństwo ruchu drogowego – realizując inwestycje drogowe na kwotę prawie 12 mln zł, poprawie uległy warunki pracy i nauki w szkołach prowadzonych przez nasz Powiat – gdzie w infrastrukturę oświatową zainwestowaliśmy 3,2 mln zł.

Mijający rok to czas wielu inicjatyw, co pokazuje, że pomimo pandemii nie przerywamy realizacji zadań i zakańczamy ważne dla społeczeństwa projekty. Cieszy nas to, co udało nam się zrealizować. Kontynuując realizację rozpoczętych w 2020 roku i mając na uwadze zgłaszane wnioski przez radnych, samorządowców i mieszkańców, w budżecie Powiatu Niżańskiego na 2021 rok zaplanowaliśmy wydatki majątkowe na poziomie 24,5 mln zł a listę zadań do realizacji nadal będziemy uzupełniać, w miarę pojawiających się możliwości ich finansowania.

W tym trudnym w 2020 roku czasie, nieustannie prowadziliśmy działania na rzecz ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej. Chcąc podnosić jakość usług medycznych Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku i pomagać mu w walce z COVID-19, wsparliśmy go kwotą 6,4 mln zł. Ponadto w mijającym roku ruszyła rozbudowa i przebudowa części niżańskiego Szpitala, którą planujemy zakończyć w 2022 roku.

Żeby te wszystkie zadania zostały zrealizowane, z dużym zaangażowaniem pracował Zarząd i Rada Powiatu Niżańskiego. W ubiegłym roku, odbyło się ponad 40 posiedzeń Zarządu Powiatu, na których podjęto 185 uchwał. Starosta Niżański wydał 65 Zarządzeń. Rada Powiatu Niżańskiego na 9 Sesjach podjęła 63 uchwały.

Podobnie, jak w latach ubiegłych, bardzo dobrze układała się współpraca Powiatu Niżańskiego z samorządami Gmin, o czym świadczy szereg wspólnie podjętych działań inwestycyjnych, za co składam wszystkim samorządom z terenu Powiatu Niżańskiego, na ręce Wójtów i Burmistrzów, szczególne podziękowania.

Z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że działania podejmowane w 2020 roku przez władze Powiatu Niżańskiego, znacząco wpływają na poprawę jakości życia całej naszej niżańskiej społeczności oraz spełniają przedstawiane przez Mieszkańców oczekiwania.

Kończący się rok to nie tylko czas podsumowań, to również czas podziękowań i życzeń. Dziękuję wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Nisku, dyrektorom i pracownikom jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży, radnym Rady Powiatu Niżańskiego oraz wszystkim osobom współpracującym, za codzienną, często trudną, ale jakże ważną i owocną pracę. Dziękuję wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób angażowali się w realizację zadań powiatowych w tej trudnej – nowej rzeczywistości. Bez Waszej pracy, zaangażowania i oddania, nie udałoby się zrealizować zaplanowanych zadań.

Dzisiaj jesteśmy w nowym 2021 roku, do którego podchodzimy z nadzieją na powrót do normalności. Z pewnością będzie to rok trudny, rok ciężkiej pracy w czasie pandemii.  Mam nadzieję, że mimo tego uda nam się pomyślnie zrealizować zaplanowane zadania, dzięki którym nasz Powiat nadal będzie rozwijał się i piękniał, czego wszystkim z całego serca życzę.

Ze względu na istniejącą sytuację epidemiczną i ekonomiczną, w roku 2020 nie wydajemy Biuletynu Samorządowego Powiatu Niżańskiego, wybraliśmy więc inną formę podsumowania naszych działań.

Podsumowując rok 2020 w formie serii tematycznych artykułów, przygotowaliśmy dla Państwa podsumowanie wydarzeń minionych 12 miesięcy, wybierając te, które są naszym zdaniem najistotniejsze, pokazujące, że pomimo pandemii i funkcjonujących w gospodarce ograniczeń w pełni realizowaliśmy wyznaczone nam zadania.

W kolejnych artykułach omówimy realizację zadań przez poszczególne Wydziały Starostwa Powiatowego w Nisku i jednostki organizacyjne Powiatu Niżańskiego. Zapraszam Państwa do ich lektury.

Starosta Niżański      

Robert Bednarz