grafika

W Starostwie Powiatowym w Nisku działa Pełnomocnik ds. kontroli. Funkcję tą sprawuje Pani Katarzyna Bednarz. Zakres obowiązków Pełnomocnika ds. kontroli obejmuje koordynowanie kontroli zarządczej, przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Niżańskiego, w tym w Starostwie Powiatowym w Nisku. Odpowiada za promocję i koordynację procesu zarządzania ryzykiem. Ponadto przygotowuje i przeprowadza samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Nisku oraz sprawuje kontrolę nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzinami zastępczymi.

W roku 2020 Pełnomocnik ds. kontroli przeprowadził 12 kontroli problemowych, 4 kontrole sprawdzające i 1 kontrolę doraźną w jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz w jednostkach realizujących zadania Powiatu. Zorganizowano spotkania w 18 rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Niżańskiego. Przeprowadzone kontrole miały na celu pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się problemów i niejasności, mających wpływ na sprawne kierowanie jednostką.

Podobnie jak w latach ubiegłych, wszystkie zaplanowane zadania na 2020 rok we wszystkich obszarach zostały w 100% zrealizowane.