grafika

Szanowni Państwo!

Samorząd Powiatu Niżańskiego to lokalna wspólnota samorządowa, tworzona przez jego mieszkańców. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych mieszkańców, władze Powiatu stawiają sobie konkretne cele do zrealizowania. Są to zarówno zadania inwestycyjne, jak i te niezwiązane z inwestycjami, ale z reguły wzajemnie się uzupełniające. To dzięki ich sukcesywnej i spójnej realizacji, życie mieszkańców Powiatu Niżańskiego ulega znacznej poprawie w każdej sferze, co obrazują przekazywane Państwu na bieżąco i systematycznie informacje publikowane na stronie internetowej Powiatu Niżańskiego oraz naszym fanpage’u na Facebook’u.

Przedstawiane w poszczególnych artykułach podsumowania pracy Starostwa Powiatowego w Nisku i jednostek organizacyjnych Powiatu – PCPR, PUP i ZDP, pokazują wielość pracy, jaką należało włożyć, aby zrealizować postawione przed nami zadania. Tym trudniej było je realizować, ponieważ przyszło nam funkcjonować, podobnie jak i innym, w czasie pandemii koronawirusa, pracując w reżimie sanitarnym i z wprowadzonymi obostrzeniami. Pomimo tego, poza bieżącą obsługą interesantów, zrealizowaliśmy wiele inwestycji drogowych, inwestycji w infrastrukturze oświatowej, dostosowaliśmy nasze jednostki, budując windy w RCEZ i w PUP, do potrzeb osób niepełnosprawnych, rozpoczęliśmy budowę nowego pawilonu Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku.

Aby to wszystko zafunkcjonowało zgodnie z założonymi planami, zgodnie z przepisami prawa i przede wszystkim z oczekiwaniami mieszkańców, trzeba było włożyć wiele sił, środków i zaangażowania, które z zewnątrz często są niezauważalne i trudne do właściwej oceny. Zaprezentowanie mnogości zadań zrealizowanych w poszczególnych Wydziałach i jednostkach, nie uwidacznia, jak wiele pracy wykonują urzędnicy bezpośrednio realizujący powierzone im zadania. Realizacja zadań publicznych o charakterze ponadgminnym, oraz niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, przez pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu, wymaga od nich nie tylko wiedzy merytorycznej, znajomości przepisów, ale również doświadczenia, dużego zaangażowania i odpowiedzialności.

Za to wszystko składam serdeczne podziękowania wszystkim Pracownikom Starostwa Powiatowego w Nisku, Naczelnikom Wydziałów, Dyrektorom i Pracownikom jednostek organizacyjnych, w tym szkół prowadzonych przez Powiat Niżański, służb, inspekcji i straży, Radnym Rady Powiatu Niżańskiego oraz wszystkim osobom współpracującym, za ich codzienną, często trudną, ale jakże owocną pracę. Dziękuję wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób angażowali się w realizację zadań powiatowych, które pomimo trudnej sytuacji epidemicznej, udało nam się w pełni zrealizować.

Wkroczyliśmy w rok 2021, do którego podchodzimy z optymizmem i wielkimi nadziejami. Z pewnością będzie to, tak jak zawsze, rok ciężkiej pracy. Mam nadzieję, że pomimo wciąż trwającej pandemii koronawirusa, także i tym razem uda nam się pomyślnie zrealizować wyznaczone cele i w ten sposób przyczyniać się do dalszego rozwoju naszego Powiatu, czego sobie i wszystkim z całego serca życzę.

Starosta Niżański 

Robert Bednarz