grafika

Starostwo Powiatowe w Nisku informuje, że z dniem 11 kwietnia 2022 r. Nadleśnictwo Rudnik rozpoczyna prace związane z usunięciem i podkrzesaniem drzew niebezpiecznych, mogących stwarzać potencjalne ryzyko dla osób i pojazdów poruszających się drogą powiatową Nr 1078R Rudnik nad Sanem – Groble.

Przewidywany termin zakończenia prac: 30 kwietnia 2022 r.

W czasie prowadzenia prac mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu, w związku z powyższym prosimy o zachowanie ostrożności.