zdjęcie

We wtorek, 12 kwietnia br., w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie została podpisana umowa dla rocznego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1069R do drogi 858 Krzeszów”.  

Podczas uroczystego podpisania umowy obecni byli Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Krzysztof Sopel, Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach.

Wartość przedmiotowego zadania opiewa na kwotę ponad 18 mln zł, z czego ponad 9 mln zł to dofinansowanie, które Powiat Niżański otrzymał z Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Warto wspomnieć, że inwestycja będzie realizowana również ze środków  Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, z którego Powiat otrzymał promesę w wysokości ponad 9 mln zł.

- Przebudowa odcinka drogi Krzeszów – Harasiuki wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej to jedna z najważniejszych inwestycji w Powiecie Niżańskim. To wyczekiwana przez mieszkańców obu gmin i całego powiatu inwestycja, ale zarazem niezwykle kosztowna.  Cieszę się, że pomimo tego udało się, aby realizacja zadania stała się rzeczywistością, a to zawdzięczamy współpracy naszych samorządów oraz środkom otrzymanym m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Fundusz ten to nieocenione wsparcie w realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, umożliwiające szereg działań służących poprawie bezpieczeństwa drogowego. Przebudowana zostanie jedna ze strategicznych dróg powiatowych. Dzięki pozyskanym środkom finansowym, ponad 10 km drogi z Krzeszowa do Harasiuk zyska nową nawierzchnię, powstaną inne elementy infrastruktury drogowej, takie jak chodniki, przejścia dla pieszych, zjazdy, zostanie wybudowana ponad 10 km ścieżka rowerowa, która odseparuje ruch rowerowy, a co za tym idzie poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz znacząco wpłynie na ożywienie turystyczne Powiatu Niżańskiego. Składam serdeczne podziękowania dla Pana Ministra Rafała Webera za wsparcie i przychylność. Mam świadomość, że bez uzyskania tak dużego dofinansowania, nie bylibyśmy w stanie podjąć się realizacji tak kosztownej inwestycji  – podkreślił Starosta Niżański Robert Bednarz.

Zakres rzeczowy obejmujący przebudowę drogi powiatowej Nr 1069R i  realizację zadania to  wykonanie nawierzchni na dł. 10,6304 km, remont mostu, wykonanie zatok postojowych i peronów, wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o dł. 218 mb oraz ścieku przykrawężnikowego, zjazdów na posesję, przepustów pod drogą wraz z odwodnieniem i kanalizacja deszczową, ścieżki rowerowej o dł. 10 581,70 km, oznakowania poziomego i pionowego oraz barier ochronnych orraz przejść dla pieszych wraz z instalacją oświetlenia w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1069R z drogą powiatową Nr 1074R.

  – Inwestycje w infrastrukturę dynamizują i pobudzają rozwój gospodarczy. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to stabilne wsparcie polskich dróg samorządowych – środki trafiają blisko ludzi, do samorządów, poprawiając bezpieczeństwo użytkowników i komfort podróżowania drogami lokalnymi – mówiła Wojewoda Ewa Leniart.

Termin wykonania zadania zaplanowano na listopad 2022 r.

Zdjęcia: www.rzeszow.uw.gov.pl