Powiat Niżański z przyjemnością informuje, że rozpoczynamy nabór uczniów i uczennic Zespołu Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica do udziału w projekcie „Zawodowcy – niżański program wspierania szkół zawodowych” w roku szkolnym 2022 / 2023.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

  1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.
  2. Kursy zawodowe dla uczniów.
  3. Zajęcia na wyższej uczelni.
  4. Wizyty w zakładach pracy.
  5. Płatne staże.

Ponadto w ramach projektu na potrzeby uczniów do szkół zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt i wyposażenie.

Szczegółowe informacje dotyczące działań w poszczególnych szkołach znajdują się w regulaminach rekrutacji.

Serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie!

 

Poniżej znajdują się pliki do pobrania:

 

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy