grafika

W dniu 29 kwietnia br., uroczystości podpisania umowy na realizację zadania dotyczącego zagospodarowania budynku po byłym LO na potrzeby oddziałów przedszkolnych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz oddziałów rewalidacyjno-wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Rudniku nad Sanem”, towarzyszyła piękna akademia patriotyczna pod hasłem „By się można cieszyć, pokoju potrzeba”, przygotowana z okazji świąt majowych, przez nauczycieli i podopiecznych SOSW w Rudniku nad Sanem.

W podniosłą atmosferę, związaną  z obchodami nadchodzących Świąt 1 i 3 Maja,  wprowadził zebranych uczeń klasy 8aul. Następnie, uczniowie z klas IIal, IIIa, Vaut i 7as wyrecytowali wiersze o Ojczyźnie. Uczniów do występu przygotowały Panie: mgr Monika Siek i mgr Anna Zając.

Następnie dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz z klas IIau i IIuz w strojach krakowskich zaprezentowały taniec „Poleczka”. Mali tancerze zostali przygotowani do występu przez Panie: mgr Annę Bednarz, mgr Martę Mierzwę oraz  mgr Barbarę Potocką.

W dalszej części programu, młodzież ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy i pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 Plus”, pod kierunkiem Pana mgr Piotra Trojanowskiego, ubrana w piękne stroje ludowe, zatańczyła Poloneza oraz układ rzeszowskich tańców ludowych.

Dopełnieniem całości było wspólne zaśpiewanie piosenki „Jestem Polakiem”. Nad oprawą muzyczną czuwał Pan mgr Paweł Lewko i mgr Aneta Urbanik. Koordynatorem całej uroczystości była Pani Monika Siek.