zdjęcie

Powiat Niżański, kultywując bogatą polską tradycję święta plonów, po raz kolejny organizuje Dożynki Powiatu Niżańskiego.

W tym roku Dożynki – najważniejsze święto rolników, będące ukoronowaniem ich ciężkiej pracy, odbędą się w Nisku. Uroczystości zorganizowane zostaną we współpracy z Niżańskim Stowarzyszeniem dla Kultury, z którym Powiat jako współorganizator, podpisał umowę na realizację zadania publicznego pn. Dożynki Powiatu Niżańskiego – Nisko 2022.

Stowarzyszenie brało udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2022 r. w zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Dzięki wsparciu Powiatu Niżańskiego oraz woli działania członków tej organizacji pozarządowej, w Powiecie Niżańskim w 2022 roku zostaną zorganizowane Dożynki Powiatu Niżańskiego – Nisko 2022.

Umowę na realizację zadania podpisali Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, a z ramienia Niżańskiego Stowarzyszenia dla Kultury, Prezes Aneta Rodzeń oraz Sekretarz Radosław Maziarz.

Dożynki są największą uroczystością obchodzoną w Powiecie Niżańskim. Na to zadanie Powiat przeznaczył 60 000 zł.

Kierując się modelem z lat ubiegłych, będą przygotowane stoiska wystawiennicze dla każdej z gmin, które zawsze cieszą się ogromną popularnością wśród mieszkańców Powiatu Niżańskiego, jak również mieszkańców okolicznych powiatów. Dożynki są doskonałą okazją do spotkań rodzinnych, poznania regionalnych potraw prezentowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Powiatu Niżańskiego, jak również do promocji lokalnych artystów.

Święto Plonów – tak nazywana uroczystość dożynkowa, oprócz zaprezentowania szeroko pojętej kultury, ma również na celu uhonorowanie rolników za całoroczną pracę, jak i wybranie najlepszych uczniów ze szkół z terenu Powiatu.

Informacje o uroczystości można obejrzeć w miejscowej TV, gazetach jak również na stronach internetowych gmin i instytucji kultury.

- W ramach wdzięczności niżańskim rolnikom za ciężką pracę, trud wkładany w gospodarstwie, za siłę pozwalającą walczyć z przeciwnościami natury, ale także za starania, których efektem jest rozwój gospodarstw, ich ciągła modernizacja, a tym samym rozkwit niżańskich wsi, już dziś zapraszam Państwa na tegoroczne Dożynki Powiatu Niżańskiego, które odbędą się na obiektach sportowych MKS „Sokół” w Nisku, w niedzielę 21 sierpnia br. – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.