grafika

Informujemy, że Powiatowy Rzecznik Konsumentów z powodu nieobecności w okresie od 16 maja do 30 maja 2022 r. nie będzie udzielał Konsumentom porad i informacji w zakresie praw konsumenckich.

W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną Konsumenci mogą uzyskać pod numerami Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 ora 22 290 8916 prowadzonej przez Fundację ProPublika , od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00 (opłata według taryfy operatora).

Za powstałe niedogodności serdecznie przepraszamy.