W poniedziałek, 30 maja br., w Auli przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku odbyło się uroczyste wręczenie promes dla Powiatu Niżańskiego i Gmin, na dofinansowanie  zadań w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych - II Edycja.

Promesy na ręce włodarzy gmin i Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza wręczył Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber. W wydarzeniu uczestniczyli również: Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Wiceprzewodnicząca Rady Magdalena Hasiak, Skarbnik Powiatu Maria Bednarz, Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Marcina Warchoła – Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Karol Wołoszyn oraz inni zaproszeni goście.

Promesę opiewającą na kwotę 14 955 000  odebrał Starosta Robert Bednarz. Pieniądze te zostaną przeznaczone na realizację dwóch zadań.

Pierwsze z nich to „Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy Pl. Wolności 15 w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych”. Na tę inwestycję przyznano aż 7 735 000 zł. Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejących ciągów komunikacyjnych, korytarzy i klatek schodowych, instalacje elektryczne, sanitarne, centralnego ogrzewania, wentylacji i fotowoltaiki i budowę sieci komputerowej, która zapewni dostępność cyfrową i multimedialną zdalnej obsługi interesanta, oraz elementy wyposażenia i zagospodarowanie terenu wokół budynku. Inwestycja usprawni obsługę interesanta z możliwością obsługi zdalnej oraz poprawi koordynację działań związanych z zapobieganiem zagrożeniom na terenie powiatu.

Drugim zadaniem, jakie będzie realizował Powiat w ramach otrzymanego dofinansowania w kwocie  7 220 000 zł, jest „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1057R ul. Nowa, ul. Słoneczna, ul. Dąbrowskiego w Nisku”. W ramach tego zadania planuje się wykonanie nowej nawierzchni drogi, chodnika, ścieżki rowerowej umocnienia pobocza bitumicznego oznakowania poziomego i pionowego oraz barier ochronnych.

- Jestem przekonany, że otrzymana dziś pomoc finansowa zostanie wykorzystana w jak najlepszy sposób, aby sprawnie realizować zaplanowane działania. Inwestycje, na które Powiat Niżański przeznaczy otrzymane wsparcie to przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy Pl. Wolności 15 w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1057R ul. Nowa, ul. Słoneczna, ul. Dąbrowskiego w Nisku. Oba zadania otrzymały łącznie 14 955 000 zł dofinansowania, co stanowi bardzo pokaźną kwotę i pozwoli na ich efektywną realizację – mówił Starosta Niżański Robert Bednarz.