Dofinansowanie o łącznej wartości prawie 90 milionów złotych, w tym 74,8 mln zł otrzymają Gminy, zaś prawie 15 mln Powiat, trafi do samorządów z terenu Powiatu Niżańskiego na realizację ważnych dla mieszkańców i kluczowych dla rozwoju naszego Powiatu inwestycji.

Promesy, na dofinansowanie  zadań w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych - II Edycja, z rąk Wiceministra Rafała Webera, w dniu 30 maja br., w Auli przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku, odebrali Starosta Niżański i Burmistrzowie oraz Wójtowie z gmin naszego Powiatu.

- Cieszę się, że samorządy ziemi niżańskiej uzyskują tak duże wsparcie, i że kolejny znaczny zastrzyk środków finansowych trafi właśnie tutaj. Często sygnalizowane są przez samorządy i mieszkańców najważniejsze potrzeby inwestycyjne, i właśnie Polski Ład wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Jeszcze raz serdecznie gratuluję pozyskanych środków i życzę, aby wszystkie inwestycje przebiegały zgodnie z planem – powiedział Minister Weber.

Wsparcie finansowe na realizację konkretnych, zamierzonych działań otrzymały:

  • Gmina Krzeszów - 9 200 000 zł na budowę ciągu pieszo - rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 863 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej oraz przebudowę i rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Krzeszowie,
  • Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem - 18 000 000 zł – na przebudowę stadionu MOSiR w Rudniku nad Sanem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopki oraz Przędzel,
  • Gmina Harasiuki - 8 900 000 zł – na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 858 na terenie gminy Harasiuki oraz przebudowę i rozbudowę obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Harasiuki,
  • Gmina Jeżowe - 8 900 000 zł – na przebudowę i rozbudowę dróg gminnych nr 102312R, 102315R, 102317R w msc. Jeżowe oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 861 w msc. Jeżowe Kameralne, Jata, Sójkowa,
  • Gmina Jarocin - 8 900 000 zł – na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarocin oraz przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Jarocin,
  • Gmina i Miasto Ulanów - 9 000 000 zł – na budowę zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Ulanów oraz modernizację dróg na terenie Gminy Ulanów,
  • Gmina i Miasto Nisko - 11 900 000 zł – na przebudowę budynku na bibliotekę miejską w Nisku, rozbudowę i przebudowę budynku na Żłobek w Zarzeczu oraz termomodernizację PSP Nr 1 oraz ZSP w Nowosielcu.

Łącznie Powiat Niżański wraz z Gminami otrzymał dofinansowanie w wysokości 89 718 804,15 zł.                                                                                                     

- Serdecznie gratuluję Burmistrzom i Wójtom pozyskanych środków, które będą wykorzystanie na niezwykle ważne, a w niektórych przypadkach nawet i kluczowe w kwestii poprawy życia mieszkańców gmin zadania. Dlatego też, w stronę Ministra Rafała Webera, pragnę wyrazić podziękowanie za troskę, którą wykazuje Pan o samorządy z terenu Powiatu Niżańskiego. Troska ta wyraża się nie tylko w pozyskiwaniu środków, chociaż jest to bardzo istotny aspekt, ale również w bieżącej, codziennej działalności, kiedy interesuje się Pan naszymi problemami, trudnościami dotyczącymi inwestycji, sprawami samorządów – mówił Starosta Niżański Robert Bednarz.

Ponadto, w ramach naboru dodatkowe środki otrzymało województwo podkarpackie, które wydatkowane będą na realizację zadania dot. przebudowy drogi wojewódzkiej 858 na odcinku Sieraków – Harasiuki wraz z rozbiórką i przebudową mostu na rzece Borowina, gmina Harasiuki. Kwota dofinansowania to  5 000 000 zł.