W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, 15 czerwca br., odbyło się podpisanie i przekazanie umów w ramach Programu „Mały Strażak, na sprzęt i umundurowanie dla Strażaków – Ochotników w Powiecie Niżańskim. Jednostki OSP objęte wsparciem z terenu powiatu stacjonują w: Harasiukach, Hucisku, Jarocinie, Cholewianej Górze, Jeżowem, Nowym Narcie, Starym Narcie, Krzeszowie, Kopkach, Przędzelu i Rudniku nad Sanem.

W spotkaniu, towarzyszącym podpisaniu i przekazaniu umów, uczestniczyli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Poseł na Sejm RP Rafał Weber, Z – ca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Bogusław Kida, Starosta Niżański Robert Bednarz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nisku st. bryg. Krzysztof Skrzypek oraz przedstawiciele jednostek OSP.

Celem programu „Mały Strażak” jest podniesienie gotowości bojowej jednostek OSP poprzez doposażenie w niezbędny sprzęt, aby szybciej i skuteczniej zapobiegać oraz likwidować skutki katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych. Środki pochodzą z programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Dofinansowanie otrzymały jednostki, które w czasie trwającego konfliktu udzieliły wsparcia strażakom z Ukrainy.

Zdjęcia: KP PSP w Nisku