Grafika

Finaliści XV edycji ogólnopolskiego konkursu „Młody Innowator”, organizowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelną Organizację Techniczną  przy współpracy z innymi partnerami, odebrali w maju br. nagrody i dyplomy w Domu Technika NOT w Warszawie.

Młodzież wykazała się wyjątkową wiedzą, wyobraźnią i kreatywnością w realizacji pomysłów innowacyjnych rozwiązań. Jury Konkursu pod przewodnictwem Prezesa FSNT-NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny oceniło prace wykonane przez uczniów pod względem pomysłowości, oryginalności rozwiązania, przydatności, wpływu na poprawę warunków bezpieczeństwa, dostępności wykorzystanych materiałów, estetyki wykonania, przygotowanej dokumentacji i projektu oraz umiejętności pracy w zespole.
Na specjalne podkreślenie zasługuje fakt, iż wszystkie prace, które przeszły do III etapu prezentowały wysoki poziom i wykazywały kreatywność dzieci i młodzieży oraz duże zaangażowanie opiekunów. Prace dowodzą, iż młodzi ludzie mają wiele wspaniałych pomysłów, a idea konkursu „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie” znajduje zrozumienie.

Uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku: Piotr Nieradka  (kl. III), Michał Łokaj (kl. III), Marek Gołębiowski (kl. III), za projekt „Cyfrowy Procesor Dźwięku”, zostali w tej edycji Konkursu wyróżnieni przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWIR), otrzymali tytuł Młodego Innowatora, nagrody rzeczowe oraz voucher na Międzynarodową Wystawę Wynalazków w Politechnice Warszawskiej.

Uczniowie RCEZ w Nisku: Jan Zynwala (kl. III), Karol Sawicki (kl. II), Anna Rogowska (kl. II), Jakub Bis (kl. III), Łukasz Delekta (kl. IV) i Mateusz Ostrowski (kl. III), zostali w tej edycji finalistami.

Projekty zostały przygotowane pod kierunkiem mgr Wacława Piędla dyrektora szkołymgr inż. Mariana Chrapko.

Uczniowie RCEZ po raz kolejny udowodnili, że pasja może być przepustką do skonkretyzowanego życia zawodowego a sukcesy z nią związane tylko potęgują ich silną pozycję na etapie szkolnym, a później na rynku pracy. Nie po raz pierwszy zauważamy, że uczniowie RCEZ nie kształcą się tam z przypadku. Większość ma założone cele zawodowe, a szkoła, którą wybrali, pozwala im te cele realizować, poprzez aktywne włączanie ich, jako uczniów do projektów, a także zajęć wychodzących poza ramy programowego nauczania.

- Laureatom i finalistom Konkursu życzymy kolejnych sukcesów na wielu jeszcze międzynarodowych konkursach i wystawach. Zdobywajcie wiedzę na wymarzonych przez Was kierunkach studiów, a odniesione przez Was sukcesy, niech będą przykładem i motywacją dla Waszych młodszych kolegów. Jesteśmy dumni, że najlepsi młodzi innowatorzy uczą się w Nisku. Gratulacje składam również prowadzącym projekty nauczycielom – Panom: Wacławowi Piędlowi i Marianowi Chrapko, pod kierunkiem których uczniowie wykonali swoje projekty.

Od wielu lat młodzi innowatorzy z RCEZ w Nisku, nie poprzestają tylko na wspomnianym konkursie. Rozwiązania innowacyjne zostały także zaprezentowane przez uczniów w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości, której uroczyste podsumowanie odbyło się w pierwszej połowie czerwca w Warszawie. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i zwycięzcom.

Zdjęcia: RCEZ w Nisku