zdjęcie

W dniu 13 czerwca 2022 r. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” z Rudnika nad Sanem, rozpoczęło realizację działań w zadaniu „Niżański rodzinny rajd rowerowy”, które dofinansowane było ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Niżańskiego w kwocie 10 000 zł oraz wkładem własnym niefinansowym w kwocie 970,61 zł i finansowym w kwocie 254,37 zł.

Pierwszym etapem zadania było spotkanie z policjantami z ruchu drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Nisku, którzy przybliżyli dzieciom, młodzieży i dorosłym uczestnikom planowanego rajdu, zasady poruszania się w kolumnie rowerowej. Spotkanie odbyło się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem.

Następnego dnia, tj. 14 czerwca 2022 r., zrealizowano kolejne z zaplanowanych działań, tj. rowerowy tor przeszkód. Spotkanie odbyło się na boisku wielofunkcyjnym przy SOSW. Ponadto, organizatorzy zadbali o przegląd stanu technicznego rowerów należących do Ośrodka, którymi poruszali się uczestnicy rajdu. Dzięki dofinansowaniu, Stowarzyszenie zakupiło rower dostosowany do możliwości osób niepełnosprawnych, mających problemy z samodzielnym poruszaniem się po drogach.

Finałem zadania był wspomniany rajd rowerowy, który miał miejsce 17 czerwca 2022 r. W zadaniu wzięło udział 35 dzieci i młodzieży, 12 rodziców, 6 opiekunów i 6 wolontariuszy. Uczestnicy zadania to mieszkańcy Powiatu Niżańskiego, dla których udział w zadaniu był bezpłatny. W większości byli to uczniowie SOSW w Rudniku nad Sanem, ich rodzice, rodzeństwo i znajomi oraz pracownicy szkoły. Rajd rozpoczął się w Rudniku nad Sanem, na placu szkolnym w SOSW, następnie drogami leśnymi, uczestnicy udali się nad Zalew Podwolina. Tam, po krótkim odpoczynku, odbyły się zawody na torze - pumptracku. Po skończonych zawodach nastąpiła dekoracja medalami oraz wręczenie podziękowań, upominków dla uczestników rajdu i zawodów. Dekoracji dokonał Pan Wicestarosta Powiatu Adam Mach. Po mile spędzonym czasie i poczęstunku nastąpił powrót do SOSW.

Koordynatorem zadania była Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” Beata Drzymała, a kierownikiem rajdu nauczyciel ze SOSW Tomasz Zieliński.

Tekst i zdjęcia: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” z Rudnika nad Sanem