Grafika

Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie, pielęgnując krzeszowską tradycję, po raz 25. zorganizował Ogólnopolski Plener Malarski. Plener został objęty honorowym patronatem przez Posła na Sejm RP Jerzego Paula, Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza oraz Wójta Gminy Krzeszów Stanisława Nowakowskiego.

W tegorocznym plenerze wzięło udział siedem przyjezdnych oraz trzynaście lokalnych artystów. Rolę Komisarza Pleneru pełniła Pani Elżbieta Sawicka z Krzeszowa.

Artyści podczas tygodniowego pobytu w Krzeszowie, chłonęli inspiracje z różnych zakątków naszej urokliwej przyrody oraz architektury. Krzeszowskie tereny zaowocowały przypływem weny, którą podziwiać możemy w postaci fantastycznych obrazów, pięknych charakterystycznych dla Powiatu Niżańskiego krajobrazów.

Twórcy nie tylko malowali, ale również zwiedzali. Wycieczki krajoznawcze były szczególną okazją dla przyjezdnych artystów do poznania ciekawych miejsc Krzeszowa i okolic. Odwiedzili m.in. górę „Owaloną”, krzeszowski kirkut, Kościół Parafialny w Krzeszowie, izbę pamięci „Wikarówka”, Zagrodę Kowalską w Krzeszowie Górnym, Park Dworski w Bielinach, a także Cudowne Źródełko w Krzeszowie Dolnym.

Uroczyste zakończenie pleneru odbyło się 3 lipca br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie. Podczas uroczystego zakończenia, Wicestarosta Niżański Adam Mach podziękował artystom za obecność, która podtrzymuje ideę krzeszowskich plenerów bez względu na okoliczności oraz życzył nigdy niegasnącego natchnienia, które będzie inspiracją do tworzenia fantastycznych dzieł.