W dniach od 26 maja do 22 czerwca 2022 r. oraz 4 lipca 2022 r. - w dniu dodatkowym, ustalonym Zarządzeniem Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nisku, na terenie powiatu niżańskiego odbyła się kwalifikacja wojskowa.

Obowiązkowi poddania się kwalifikacji podlegali:

  • mężczyźni urodzeni w 2003 r.,
  • mężczyźni urodzeni w latach 1998-2002, którzy nie posiadają orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby urodzone w latach 2001 - 2002 uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
  • kobiety urodzone w latach 1998 -2003 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji,
  • osoby (ochotnicy), które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej (niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia).

W czasie tegorocznej kwalifikacji wojskowej orzeczono ogółem 321 osób, w tym 15 kobiet.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej dla osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym, wydanie książeczki wojskowej oraz wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony lub przeniesienie do rezerwy.

Obecnie obowiązują cztery kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej: kategoria A – zdolny do czynnej służby wojskowej, kategoria B – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, kategoria D – niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.