Grafika

Działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” pozyskało środki od Powiatu Niżańskiego pochodzące z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, na realizację zadania pn. „Wyjazd integracyjny do Parku Wodnego Suntago".

Wyjazd zrealizowano w dniu 25 czerwca br. na rozpoczęcie wakacji. W zadaniu udział wzięło 25 osób niepełnosprawnych, z różnym stopniem niepełnosprawności, tj. osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną, w wieku od 11 do 24 lat, zamieszkujące na terenie Powiatu Niżańskiego.

Uczestnicy wyjazdu integracyjnego podzieleni zostali na 5 grup 5-osobowych. Opiekę nad nimi sprawowało 5 opiekunów i 1 kierownik wyjazdu, wszyscy z wykształceniem wyższym i z kilkuletnim doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Był to bardzo przyjemnie spędzony czas i relaks w pięknym otoczeniu. Dzień upłynął na wodnych zabawach, zjeżdżalniach i plażowaniu. 

Wyjazd dofinansowany był ze środków PFRON w kwocie 5 256 zł, co stanowi 55,34 % ogólnych kosztów), 41,59 % kosztów pokryli rodzice, a 3,07 % kosztów pokryło Stowarzyszenie. Łączny koszt wyjazdu to ok. 9 498,26 zł.

- Cieszę się, że dzięki realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, Stowarzyszenie, a przez to podopieczni SOSW w Rudniku nad Sanem, mogło skorzystać z dofinansowania, aby osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Niżańskiego miały możliwość uczestniczyć w wycieczkach, wyjazdach integracyjnych czy też różnego typu zajęciach. Mam świadomość, jak ważna jest pomoc tym osobom, dlatego też Powiat przekazał, po raz kolejny już, środki właśnie na te cele – podkreśla Starosta Niżański Robert Bednarz.