Informujemy, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku, w dniu 12 lipca 2022 r., rozpoczął się do odwołania uzupełniający nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (VI)”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Nabór dotyczy zorganizowania stażu na okres 3 - 4,5 m-ca trwającego nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2022 r. dla 30 kobiet spełniających kryteria dostępu do grupy docelowej projektu, które dotychczas nie korzystały w ramach niniejszego projektu z żadnego wsparcia.

Szczegóły pod linkiem:

https://nisko.praca.gov.pl/-/18649084-komunikat-o-otwarciu-uzupelniajacego-naboru-wnioskow-o-zorganizowanie-stazu

Informacje w sprawie naboru można uzyskać również telefonicznie pod numerem 15 8412 313 wewn. 14 (staże)