grafika

Powiat Niżański aplikował i pozyskał środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury 2022 na zadanie „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Powiatu Niżańskiego”. 

Na realizację tego zadania Powiat pozyskał dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 100 tys. zł, wkład własny Powiatu to kwota 54 916 zł.

W ten sposób zaadoptowana w roku ubiegłym do prowadzenia działalności kulturalnej, również dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, była aula szkolna Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku zyska nowe wyposażenie na łączną kwotę 154 916 zł. W ramach zadania wykonane zostanie okotarowanie i oświetlenie sceny, zakupione zostanie nagłośnienie, a także projektor wraz z oprzyrządowaniem i akcesoriami. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami, przewidziano zakup pętli indukcyjnej, co pozwoli dotrzeć z ofertą kulturalną do szerszego grona odbiorców.      

- Celem naszego zadania jest rozwój zmodernizowanej na potrzeby działalności kulturalnej bazy lokalowej tak, aby zwiększyć dostęp i podnieść atrakcyjność oferty kulturalnej Powiatu Niżańskiego. Poprzez realizację zaplanowanych działań, jakimi są zakupy niezbędnego wyposażenia, stworzone zostaną optymalne warunki dla prowadzenia działalności kulturalnej Powiatu Niżańskiego – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”