grafika

Powiat Niżański, reprezentowany przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza i Wicestarostę Adama Macha, podpisał umowę z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Damiana Zakrzewskiego, na rzecz wsparcia Programu Stypendiów Pomostowych dot. stypendiów na I rok studiów dla tegorocznych maturzystów.

Lokalna Grupa Działania w trakcie realizacji XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych, prowadzonej przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości i Polsko – Amerykańską Fundację Wolności, wypłaci stypendia 8 przyszłym studentom I roku w wysokości 700 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy.

Powiat Niżański, będący partnerem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, jako wsparcie Programu Stypendiów Pomostowych, przekaże organizacji środki w wysokości 5 040 zł.

- Dzięki kolejnej edycji stypendiów pomostowych 8-miu zdolnych i ambitnych maturzystów z naszego Powiatu, jednocześnie absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Niżański, otrzyma comiesięczne wsparcie finansowe przez okres I roku studiów. Czas rozpoczęcia edukacji na poziomie uczelni wyższej jest niezwykle wymagający, nie tylko pod kątem emocjonalnym, ale również finansowym. Cieszę się, że dzięki aktywności naszej Lokalnej Grupy Działania pozyskane środki zasilą domowe budżety uczniów z terenu naszego powiatu oraz, że ich ciężka praca i poświęcenie zostaną docenione – powiedział Starosta Niżański Robert Bednarz.

W ramach Programu o stypendium na I rok aplikować mogą w terminie do dnia 29 lipca 2022 r. maturzyści, którzy ukończyli szkołę średnią w 2022 roku, zamieszkujący na stałe w powiecie niżańskim oraz spełniający pozostałe kryteria regulaminu (o stypendia nie mogą się ubiegać studenci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych).

 

ZAŁĄCZNIKI:

WNIOSEK o udzielenie REKOMENDACJI

REGULAMIN

Wniosek online

Kontakt programu