zdjęcie

W ubiegłym tygodniu ogłoszone zostały wyniki trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - PGR. O wsparcie mogły ubiegać się gminy i powiaty, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

W województwie podkarpackim samorządy złożyły 122 wioski na modernizację infrastruktury drogowej, sportowej oraz oświatowej na łączną kwotę ponad 276 milionów złotych. Wśród nich o środki skutecznie aplikował także Powiat Niżański.

Symboliczną promesę na otrzymane środki przekazali Staroście Niżańskiemu Robertowi Bednarzowi w dniu 18 lipca br., podczas konferencji zorganizowanej w Nisku Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber i Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart. Powiat Niżański otrzymał czek w wysokości 4 750 000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1074R na odcinku Krzeszów – Łazów”.  Szacunkowa wartość projektu wynosi 4 999 900 zł.

- Droga Krzeszów - Łazów, jest zlokalizowana bezpośrednio przy terenach, na których funkcjonowały państwowe gospodarstwa. Jest to miejsce ważne dla Powiatu Niżańskiego. Z uwagi na to, że obecnie na tym obszarze funkcjonuje kilka kopalni piasku, mamy świadomość, że eksploatacja tego piasku, jak również ruch ciężki, który tam się odbywa, powodują uszkodzenia drogi. Pozyskane przez nasz Powiat środki pozwolą jeszcze w tym roku rozpocząć przebudowę tej drogi powiatowej na długości ponad 11 km i szerokości 5,5 m. Przewidywany okres realizacji tego ważnego zadania to około 12 miesięcy. Jest to bardzo kosztowne zadanie i jego realizacja nie byłaby możliwa, gdyby nie środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - PGR. Dziękuję Panu Ministrowi Rafałowi Weberowi za zaangażowanie i wsparcie, za to, że zawsze z ogromnym zainteresowaniem patrzy na funkcjonowanie samorządów z terenu Powiatu Niżańskiego i skutecznie wspiera je w pozyskiwania środków  – mówił podczas konferencji Starosta Bednarz.

 Jak poinformował Minister Rafał Weber, na liście dofinansowanych inwestycji, znalazł się również wniosek złożony przez Gminę Krzeszów na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Bystre, Sigiełki, Łazów i Kustrawa”, na które gmina otrzyma środki z Programu w wysokości 1 764 000 zł.