Dnia 18 lipca br., na placu przed budynkiem, w którym mieści się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nisku, odbyła się konferencja prasowa, podczas której poinformowano o uruchomieniu w Nisku Oddziału Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD) w Warszawie i Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego (WITD) w Rzeszowie. Warto dodać, że Oddział GITD będzie drugim terenowym oddziałem w Polsce, po Białej Podlaskiej. To właśnie w tym budynku, powstające Oddziały będą mieć swoją siedzibę.

W tym ważnym wydarzeniu udział wzięli m.in. Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber, Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Jarosław Skolik.

Podczas konferencji Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart przekazała informację, że w nowo utworzonym Oddziale znajdzie się czternaście nowych miejsc pracy, co daje szanse zawodowe mieszkańcom Powiatu Niżańskiego. Jak poinformował Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Jarosław Skolik, sześciu pracowników w Wydziale Weryfikacji Świadectw Kierowcy Biura Transportu Międzynarodowego GID oraz ośmiu inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Drogowego przechodzi półroczne szkolenie, aby zacząć pracę w Nisku.

Minister Rafał Weber podkreślił, że zadaniem wojewódzkich inspektorów będzie kontrola pojazdów ciężkich i autobusów. Działania będą prowadzone w punktach kontrolnych przy trasie S-19 oraz DK77. Zostaną również dołożone wszelkie starania, w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Jak zapewnił Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur, poprawność świadectw kierowców będzie weryfikowana przez pracowników Biura Transportu Międzynarodowego, co zwiększy bezpieczeństwo w transporcie drogowym.

- Cieszę się, że nasze starania przyczyniły się do uruchomienia ważnych Oddziałów Inspekcji Transportu Drogowego w Nisku.  Dziękuję Panu Ministrowi Rafałowi Weberowi za okazane wsparcie i decyzję o wyborze lokalizacji właśnie tutaj. Powstanie Oddziałów na terenie Powiatu Niżańskiego jest decyzją strategiczną, która przyczyni się do zwiększenia potencjału Powiatu i powstania nowych miejsc pracy. Powstający i rozpoczynający od 1 września br. funkcjonowanie oddział GITD, będzie częścią dużego biura transportu międzynarodowego zlokalizowanego w Warszawie, co znacznie ułatwi przedsiębiorcom, związanym ze świadczeniem usług transportowych, załatwianie spraw na miejscu. Jestem też przekonany, że powstanie Oddziałów wpłynie pozytywnie na rozwój naszego Powiatu, bowiem każda nowa instytucja przyczynia się do poprawy wizerunku regionu, na którym została usytuowana - podkreślił Starosta Niżański Robert Bednarz.