W dniu 21 lipca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach, podpisali z wykonawcą - Firmą Anna Płeszka – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Anna Płeszka w Nisku, umowę na opracowanie dwóch części dokumentacji projektowej dla zadań publicznych:                 

I część - „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy na odcinku Wólka Tanewska – Dąbrówka”, na kwotę 128 000 zł brutto,

II część - „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy na odcinku Dąbrówka – Kurzyna Mała”, na kwotę 119 000 zł brutto.

Planowany termin wykonania przedmiotu umowy – 4 miesiące od dnia podpisania.