Dzień 28 czerwca 2022 roku był ostatnim dniem realizacji przez Powiat Niżański, we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem, pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”, który w całości został sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ten dzień był okazją do podsumowania działań zrealizowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz podziękowania pracownikom Ośrodka, którzy zaangażowani byli w realizację projektu, jak i samym uczestnikom Programu, co też uczyniła Dyrektor SOSW – Pani Marta Szczepańska. Która przypomniała wszystkim, że Program nie mógłby być zrealizowany, gdyby nie życzliwość i otwartość wielu Partnerów oraz Sprzymierzeńców Osób Niepełnosprawnych – przede wszystkim Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (w naszym przypadku Oddział w Rzeszowie) oraz Powiatu Niżańskiego. Skierowała także słowa podziękowania dla Pani Alicji Bronkiewicz za szczególne zaangażowanie, staranność i ogromną odpowiedzialność za prawidłową realizację tego wspaniałego przedsięwzięcia. Wyraziła ogromną radość, że wszyscy uczestnicy mieli doskonałą i niepowtarzalną szansę rozwoju swoich kompetencji społecznych i zawodowych, wśród swoich przyjaciół i przy pomocy wspaniałych specjalistów.

Czas realizacji projektu był czasem pełnym intensywnych działań, realizacji pomysłów, budowania więzi i relacji, dzięki którym mamy teraz wspaniałą, zintegrowaną grupę uczestników oraz wyspecjalizowaną kadrę znającą swoich podopiecznych, co powoduje, że możemy cieszyć się z efektów naszej pracy – powiedziała koordynator Programu.

Na pamiątkę Programu wszyscy uczestnicy otrzymali upominki. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem przygotowanym na zajęciach gospodarstwa domowego.

Dla uczestników Programu „Rehabilitacja 25 plus” był to wspaniały czas czerpania wiedzy i radości z zajęć, w których uczestniczyli przez 11 miesięcy trwania Programu. Trudno uwierzyć, że tak szybko minął ten czas. Dobrze, że już niedługo spotkamy się w kolejnej edycji Programu.

Do zobaczeniu już we wrześniu.

Tekst i zdjęcia: SOSW w Rudniku nad Sanem

.