Grafika

21 sierpnia 2022 r. odbędzie się V Powiatowy Konkurs na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego w ramach realizacji operacji „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego”, której organizatorem jest Powiat Niżański.  

  

 Celem operacji jest zwiększenie udziału mieszkańców w kultywowaniu i promowaniu tradycji regionu. Upowszechnianie wiedzy i przekazywanie doświadczeń dotyczących produktów lokalnych, w tym lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych, przyczyni się to do zaktywizowania podmiotów zajmujących się tym oraz do wzrostu zainteresowania kontynuowaniem tych tradycji.

 Dzięki atrakcyjnej formie promocji tradycji związanych z wytwarzaniem produktów lokalnych, poprzez V Powiatowy Konkurs na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego, uda się dotrzeć do grup docelowych, którymi są osoby zajmujące się wytwarzaniem lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych z terenu województwa podkarpackiego.

 Organizacja V Powiatowego Konkurs na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego stworzy możliwość eksponowania wartości polskiej kultury, z jej regionalną różnorodnością i dziedzictwem lokalnych społeczności z jednej strony, a poprawą jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich z drugiej. Konkurs przyczyni się do promocji lokalnych kulinarnych produktów tradycyjnych powiatu niżańskiego, zwyczajów i tradycji oraz promocji funkcji społecznych i pozarolniczych gospodarstw rolnych, wpływających na poprawę życia na obszarach wiejskich, a także do promocji walorów województwa podkarpackiego.

 Do udziału w V Powiatowym Konkursie na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia czy grupy nieformalne.

 Aby wziąć udział w V Powiatowym Konkursie na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego, należy do dnia 11 sierpnia 2022 r. wysłać zgłoszenie konkursowe (Konkurs przewidziany jest dla 15 podmiotów, decyduje kolejność zgłoszeń):

  1. pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Nisku, 37-400 Nisko, Plac Wolności 2, lub
  2. pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub
  3. złożyć osobiście do Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji, 37- 400 Nisko, ul. 3 Maja 32C, pok. 17

 Dodatkowymi Partnerami KSOW przy realizacji tej operacji są: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” w Nisku oraz Niżańskie Stowarzyszenie dla Kultury.

 Link do regulaminu konkursu:

Regulamin konkursu

Link do formularza zgłoszeniowego:

Formularz zgłoszeniowy (doc)

Formularz zgłoszeniowy (pdf)

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty.

Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”