W dniu uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia 2022 r., w Rudniku nad Sanem odbyły się Dożynki Diecezjalne.

W kolorowym korowodzie dożynkowym, który przeszedł ulicami Rudnika, zaprezentowało się 18 wieńców plecionych z kwiatów i różnych rodzajów zbóż, przygotowanych na Dożynki przez rolników z całej Diecezji Sandomierskiej.

Dożynki - święto rolników, największe w roku, stanowiące uhonorowanie ich ciężkiej całorocznej pracy, rozpoczęła uroczysta Msza Święta koncelebrowana, pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej Krzysztofa Nitkiewicza, którą sprawowali kapłani z Księdzem Dziekanem Kan. Stanisławem Czachorem – diecezjalnym duszpasterzem rolników i ks. Wojciechem Kanią – Dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Diecezji Sandomierskiej.

W uroczystości tej udział wzięły delegacje rolników z całej Diecezji oraz samorządowcy na czele ze Starostą Niżańskim Robertem Bednarzem, Burmistrzem Waldemarem Grochowskim oraz Zastępcą Dariuszem Świtą.

Po zakończonym obrzędzie Mszy Świętej na placu dożynkowym – wokół kościoła, przy akompaniamencie kapeli ludowej, wszyscy mogli posmakować lokalnych potraw oraz podziwiać wyroby z wikliny, z których słynie Rudnik nad Sanem, zwany stolicą polskiej wikliny.

Zdjęcia: www.rudnik.pl, SP w Nisku