zdjęcie

V Powiatowy Konkurs na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego odbył się w niedzielę, 21 sierpnia 2022 r. na Obiektach Miejskiego Klubu Sportowego „Sokół” Nisko.

W tegorocznym Konkursie uczestniczyło 15 podmiotów – Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń i grup nieformalnych, które przygotowały potrawy konkursowe. Tradycyjne Produkty Kulinarne Powiatu Niżańskiego oceniła nie tylko Komisja konkursowa, cieszyły się one również ogromnym zainteresowaniem miłośników jadła tradycyjnego, którzy uczestniczyli w realizacji operacji „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego”.  

- Powiat Niżański już po raz piąty organizuje Konkurs na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego, który skierowany do podmiotów zajmujących się wytwarzaniem tradycyjnych kulinarnych produktów lokalnych. Za każdym razem cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem - zarówno tych, którzy chcą uczestniczyć w Konkursie, jak i tych, którzy chcą zapoznać się i zdegustować nasze lokalne kulinarne arcydzieła. Dzięki takiej formie przekazu – Konkurs – możliwe jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców i realizacja celu operacji, którym jest zwiększenie udziału mieszkańców w kultywowaniu i promowaniu tradycji regionu – powiedział Starosta Niżański Robert Bednarz.

Wszystkie 15 potraw zgłoszonych do Konkursu oceniła 4-osobowa Komisja Konkursowa, której decyzją I nagrodę otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich Cholewianki za „Cielęcinę z kurkami podawaną w bułeczce razowej domowego wypieku”, II nagrodę zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich „Przędzelanki” w Przędzelu za „Bryzol po chłopsku z deserem gospodyni”, natomiast III – KGW „Nowosielczanki” w Nowosielcu za „Botwinkową rozkosz”. Wszystkie pozostałe podmioty biorące udział w Konkursie również otrzymały nagrody finansowe – wyróżnienia.   

Organizatorem V Powiatowego Konkursu na Tradycyjny Produkt Kulinarny był Powiat Niżański, a dodatkowymi Partnerami KSOW przy realizacji tej operacji były: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” w Nisku oraz Niżańskie Stowarzyszenie dla Kultury.

Wartość operacji wynosi łącznie 22.292 zł, w tym koszty kwalifikowalne 19.152 zł, wkład własny 3.140 zł (wkład zasobów osobowych i rzeczowych).

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty.

Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html

 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”