Dnia 24 sierpnia 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, podpisali umowę i przekazali plac budowy na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1022R Spokojna – Studzieniec – Jastkowice”.

Wykonawcą inwestycji jest Artur Błażejowski – „PIARTBUD” z Jastkowic.

Powiat Niżański w porozumieniu z Gminą Pysznica wydatkują na powyższą inwestycję łącznie kwotę 539 152,05 zł.

Planowany termin budowy ścieżki rowerowej i chodnika przewiduje się na koniec listopada br.